27.12.17

Gabriela Doležalová: Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016

Analytická studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016 přináší jednu z možností hodnocení problematiky uplatnění absolventů ve sféře práce. Ve studii Národního ústavu pro vzdělávání se sleduje, do jaké míry je získané vzdělání uplatňováno ve vykonávaném zaměstnání. Sledování probíhá ve dvou rovinách. V první jde o to, zda absolventi naleznou uplatnění v příslušném profesním oboru, a to jak z hlediska dosažené úrovně vzdělání, tak i z pohledu odborného zaměření. Ve druhé rovině sledujeme, jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. Studie vychází z analýzy údajů získaných ve Výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) a navazuje na předešlá šetření v této problematice za roky 1996, 2001, 2005 a zejména za roky 2009 a 2013.

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2017. 40 s.1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Hele, jaký je z hlediska četnosti výskytu sledovaného parametru rozdíl mezi
'částečnou' shodou a 'dílčí' neshodou?
Pytliky zaujala skutečnost, že i ve zdravotnických oborech, kde je v některých regionech až katastrofální nedostatek zaměstnanců je pouze 77% shoda. A tak pytliky napadlo, do jaké že míry je případná neshoda dána tím, že není dostatek pracovních míst, a nebo tím, že neshodní zaměstnanci absolvovali obor, o který vlastně ani neměli nějak zvlášť výrazný zájem z hlediska svojí obživy.
Pytliky by také zajímalo, jestli někdo umřel hlady z důvodu neshody absolvovaného oboru učení či studia a později vykonávané profese. Pytlici například vstudovali obor, jak na střední škole, tak i na škole vysoké, který ve svém dosavadním profesním životě nevykonávali snad ani jednu jedinou pracovní směnu.

Okomentovat