14.12.17

Eva Hurychová: Školství jako takové u nás nemá dostatečnou finanční autonomii

V anketě pedagogicke.info jsme se zeptali na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství, výběru nového ministra školství a na doporučení pro jeho první kroky.


Jak hodnotíte působení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství ve vztahu k regionálnímu školství?

Hodnotím negativně.

Jak hodnotíte výběr nového ministra školství, kterým má být Robert Plaga, dosavadní náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu?

Nevím, co pan Plaga jako náměstek dokázal udělat, prosadit, proto ho nemohu zatím hodnotit.

Jaké první kroky ve vztahu k regionálnímu školství by měl nový ministr školství udělat?

Nejen regionální školství, ale školství jako takové u nás nemá dostatečnou finanční autonomii.

Čeho by se měl nový ministr školství vyvarovat?

Za sebe chci upozornit, aby nebral českému školství prvenství specializované pedagogiky, které je nyní bořeno inkluzí, to abychom byli "světoví" :-(. Do našeho školství je také zapotřebí vrátit vše dobré, co u nás již bylo a co nepopírá současný vývoj, ale naopak mu v řadě věcí pomáhá. Reálně k dnešku je třeba přizpůsobit i platové tarify.

Eva Hurychová, Asociace školské sociální práce v ČR, z. s.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Co si mají pytlici představit pod souslovím 'školství jako takové'.
Jakým parametrům by mělo takové školství jako takové vyhovět, jakoby?

Okomentovat