23.12.17

Alena Beníšková: Čeština přežila temno, přežije i globalizaci, nepochybuje lingvistka

Češi přestávají oceňovat bohatost rodného jazyka, vyjadřují se zkratkovitě a opakují klišé. Přejímání cizích slov, jež lze chápat jako projev globalizace, však češtinu nijak neohrozí, myslí si lingvistka Ivana Bozděchová. „Dokud bude žít národ, bude žít jeho národní jazyk,“ říká v závěrečném dílu seriálu Čeština ve světě.

Z rozhovoru v iDNES.cz vybíráme:

Od první třídy na základní škole se učíme český jazyk. Proč je pro nás jako rodilé mluvčí důležité učit se česky?

Jazyk – kromě toho, že je to jeden z nejgeniálnějších vynálezů lidstva a bez něj by nic neexistovalo – je důležitý pro nás jako pro jedince, pro společnost, pro svět. My si češtinu osvojujeme v rodině, když poznáváme svět, později ve školce a škole a bereme jazyk jako něco samozřejmého. Je to jistým způsobem náš vnější projev existence a myslím si, že tím, že jazyk bereme jako dorozumívací nástroj, ho někdy podceňujeme a nedokážeme využít všech možností, které v něm jsou.
Jazyková výuka má ve vzdělávání jednoznačně první místo. Každý člověk by měl být vzdělaný ve svém mateřském jazyce především v tom smyslu, že zná nejenom pravidla a gramatiku, ale dokáže využít celý potenciál, který jazyk jako celek nabízí. V současné době se spíše zdá, že zcela neobsáhneme bohatství slovní zásoby, naše vyjadřování bývá chudší, jednodušší, rychlejší, myslíme si, že modernější a účinnější, ale není tomu vždycky tak.


3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Přežije. Ale abychom ji poznali.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Zůstane nám i budoucím chrámem i tvrzí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A pytlikům řemdihem!

Okomentovat