13.12.17

14. 12.: Webinář Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Lektorka Mgr. Lenka Bittmannová nás v předchozím webináři poučila, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, nebo jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně. Co by ale mělo předcházet příchodu žáka s PAS a jak by měl být učitel na tuto situaci připraven? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.

ANOTACE SETKÁNÍ:

Žáků s poruchou autistického spektra v individuální integraci na běžných školách stále přibývá. V praxi se v mnoha případech setkáváme s obavami a mýty, které se s autismem často pojí. Co může škola udělat, aby byla integrace úspěšná? Jak by se měl na vstup takového dítěte do třídy připravit pedagog? Je třeba v každém případě nadstandardně pracovat s kolektivem spolužáků a jejich rodiči?

Těmto a dalším otázkám včetně příkladů dobré praxe se bude Lenka Bittmannová věnovat ve webináři na téma: Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:

Setkání je určeno jak pro odbornou veřejnost (učitele, asistenty pedagoga, vedení školy, poradenské pracovníky ve škole, speciální pedagogy, pracovníky SPC), tak pro rodiče dětí s PAS i ostatní osoby, které se setkávají s dětmi s touto diagnózou.
Setkání je ZDARMA.

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bittmannová – působí ve Speciálně pedagogickém centru při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS), rovněž se mimo jiné věnuje různým typům besed.

Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte

Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Pytlici nejsou nijak zvlášť zběhlí v těchto věcech. A tak jim nějak nejde na rozum, proč by se mělo speciálně řešit, nejen jak se připravit, ale především proč se připravovat, a na co se připravovat.
Ono se přece v běžném provozu třídy nic podstatného nezmění. Není nutno realizovat žádné úpravy interiéru, natož nějaké úpravy stavební, jako třeba bezbarierový přístup a tak nějak podobně. Přicházející dítě se těší na nový kolektiv, od kterého leccos podnětného pochytí, a ostatní děti očekávají, jak budou přítomností nového spolužáka obohaceny.
Budiž, podpora pozitivního klimatu je vhodná i v normálně fungujícím kolektivu, ale proč se v této souvislosti operuje s předcházením šikaně? Něco případně hrozí?

Okomentovat