12.11.17

Zdeněk Sotolář: Otevřený dopis Unii zaměstnavatelských svazů

V posledním čísle Učitelských novin (39/ 2017, s. 18-19) pan Jiří Zajíček říká, že CZESHA jako člen Unie zaměstnavatelských svazů zastupuje v tripartitě „zájmy škol, jejich učitelů i ředitelů na nejvyšší možné úrovni, jsme připomínkovým místem při projednávání legislativních změn v oblasti školství.“


Unii a celé tripartitě by však nemělo ujít, že právě CZESHA k nějakému zastupování škol a učitelů má pramalý mandát. Proč? CZESHA především nezastupuje tu největší skupinu učitelů – učitele veřejných základních škol. Stačí nahlédnout do seznamu členských unií na webu CZESHA.

Není také pravda, že „když se podíváte na přehled existujících odborných asociací působících ve školství, je jasné, že pokrývají prakticky veškeré oblasti ve vzdělávání.“ Ani mimo Unii školských asociací CZESHA zatím bohužel neexistuje věrohodný zástupce oblasti učitelů veřejných základních škol, byť některé spolky svým názvem něco takového slibují. Jejich členská základna je buď nicotná, nebo neznámá. Je však možné, že tímto hlasem bude jeden ze vznikajících učitelských spolků. Hlas učících učitelů veřejných základních škol stále chybí.

Unie zaměstnavatelských svazů by měla tyto skutečnosti zvážit a nadále brát hlas Unie školských asociací CZESHA pouze jako hlas zástupce jen velmi malého segmentu českých učitelů a jen některých oblastí ve vzdělávání.

Mgr. Zdeněk Sotolář

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

CZESHA podle mě nezastupuje učitele vůbec - zastupuje ředitele škol. Nebo nějaký učitel zaznamenal, že by ho kontaktovala CZESHA nebo nějaká z organizací v ní sdružených, jaký má názor na kariérní řád či jiný problém? Chybí v ní hlas nejenom učitelů ZŠ, ale i učitelek MŠ a učitelů SŠ... Aktuálně je v pedagogické komoře skoro 1 000 učitelů ZŠ. To už je jistá váha. :-)

Okomentovat