19.11.17

Zdeněk Sotolář: Maturitní písemka aneb Rukou, nebo strojem?

Maturita je horkým tématem už řadu let. Jednou z (pod)otázek je maturitní písemka z češtiny. Jeden zpochybňuje témata, druhý zpochybňuje funkčnost funkčních stylů, třetí by naše „slohovky“ nahradil anglosaskými esejemi.


K hodnocení maturitních písemných prací se nedávno v diskusi na České škole pod článkem Co čeká budoucí ředitelku Cermatu vyjádřil Oldřich Botlík: „Představme si dva žáky, jejichž pravopisné schopnosti jsou stejné. První dostane za pravopis u krátké zprávy 2 body. U druhého, který píše vypravování, je pravděpodobné, že ve dvojnásobném rozsahu textu udělá dvojnásobek chyb a rázem bude hodnocen 0 body.“ Ať jde o dva body nebo o půl bodu za čárku, celé mi to připadá příliš malicherné. Nechci pravopis bagatelizovat, ale je maturitní práce právě o pravopisu? A přitom řešení je tak snadné!

Kdyby se maturitní práce psala pomocí textového editoru a s přístupem k online slovníkům, spoustu takových malicherností bychom vůbec nemuseli řešit. Zatímco my jsme ještě psali dopisy, koresponďáky, básně a povídky rukou, kolik reálných textů vzniká mimo textové editory dnes? Snad seznam nákupu, vzkaz typu přijdu v 6 a ̶ právě maturitní písemka. Texty zcela soukromé a text důležitý, spolurozhodující o zdárném ukončení maturitního studia. Jaký to vlastně má smysl? Má ještě ruční psaní takový význam? Jakou roli hraje v profilu absolventa schopnost napsat 250 slov ručně?

Na to, aby student prokázal elementární znalosti pravopisu, měl čtyři roky v hodinách českého jazyka. Maturitní písemná práce je snad vyšší level a student by měl prokázat dovednost vytvořit smysluplný souvislý text. Tady nejde o to být opečováván strojem a pohodlně předávat práci textovému editoru, ale jde o to, aby student uměl textový editor využít k co nejlepší podobě textu. Už samo počítání slov psaných ručně je přece hloupé. A nejde jen o pravopis; jde o kontrolu slovní zásoby pomocí online slovníků, jde o vhodnou úpravu textu a správné uplatňování typografických pravidel. Vůbec žádné ulejvání.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

27 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

V dnešní překotně se měnící době je naprosto nezbytné, abychom se na ten higher level dostali v češtině ale absolutely everyone.

Radek Sárközi řekl(a)...

Dobrý nápad. :-)

Simona CARCY řekl(a)...

Pan Sotolář chce zřejmě inkludovat více zkoušek do jedné - zkoušku z psaní na stroji, znalost konkrétního textového editoru a konečně last but not least také vlastní písemnou práci. To by mohla být třeba v ruštině náramná prča - víte, kde leží klávesa šč?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Automatické opravy Zadám nahrazoavat šč

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale vážně... To šč má být argumentem pro co?

poste.restante řekl(a)...

Na to, aby student prokázal elementární znalosti pravopisu, měl čtyři roky v hodinách českého jazyka.
Vážně?
A kolik žáků tedy na běžné škole opakuje ročník, protože NEPROKÁZALI znalost pravopisu?
A kolik žáků navzdory průběžně prokázaným znalostem ročně neodmaturuje, kvůli nepřijatelnému množství gramatických chyb v písemné práci?

Teď vážně:
1. Nejprve by bylo nutné, aby všichni maturanti zvládli psaní na klávesnici.
Rozdíl v psaní všemi deseti a "jenom dvěma" je obrovský.
Argument Simony CARCY spočívá ve faktu, že by na počítači mohla být pořádána maturitní písemka jen v CJL, ale už nikoliv v ostatních jazycích.

2. Umím si takovou písemnou práci představit za předpokladu, že znalost gramatiky prověříme u maturantů jiným způsobem. Třeba didaktickým testem.
Přesto si tak nějak myslím, že maturant by měl být schopen napsat smysluplný text i bez pomoci "digitálních berliček".

3. Věta o přístupu k on-line slovníkům zní hezky.
Už se moc těším na odvolání žáků odůvodněná tím, že v průběhu maturitní zkoušky neměli k těmto slovníkům přístup například kvůli přetížení školního připojení k internetu.
Výchozím předpokladem objektivity maturitní zkoušky jsou rovné podmínky pro její průběh pro všechny žáky. Jak tedy budeme tuto rovnost garantovat?

4. Už samo počítání slov psaných ručně je přece hloupé.
Naprosto souhlasím. Tak proč ho nezrušíme?
S tím, zda je písemná práce psána ručně, nebo na PC to ale nijak nesouvisí.

5. Jsem si hodně jistý, že pokud bychom při hodnocení maturitní práce zavedli další kritérium - správné uplatňování typografických zásad, pak z maturitní práce z CJL (sic) propadne ještě více žáků, nežli dosud.
A vcelku zákonitě a logicky budeme číst úvahy o tom, že maturitní práce by snad měla testovat jiné schopnosti, nežli odsazování odstavců a používání tvrdých mezer. Že je to snad vyšší level.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Proti psaní všemi deseti nic nemám. Nicméně od gymplu klofu dvěma a vystačím si.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Digitální berličky?

Budeme tedy každou technologii považovat za berličky? Tohle jen dokazuje, že maturita je příliš hluboce zakořeněna ve století ruchovců a lumírovců.

Ygrain řekl(a)...

"kolik reálných textů vzniká mimo textové editory dnes?"

Vaši studenti si nedělají zápisky/výpisky?

Krom toho, veškeré slohové práce se píšou rukou a je třeba to podporovat, on při tom i mozek funguje trochu jinak.

poste.restante řekl(a)...

Budeme tedy každou technologii považovat za berličky?
Každou ne. Jen takové, které jsou digitální a bez kterých bychom v případě nutnosti jen obtížně dokázali danou činnost vykonat. Třeba napsat text maturitní práce bez gramatických chyb.

Pane Sotoláři, já jsem původní profesí ajťák. Proto si možná spíše nežli lidé z jiných profesí uvědomuji rizika a omezení IT.
Třeba fakt, že stačí jedna šikovně polarizovaná solární bouře, která vrhne dostatek energie směrem k Zemi a odhadem půl roku a více si nikdo nepošle "e-mail" jinak, nežli na papíře a klasickou poštou. Moc se těším na použití on-line slovníků při psaní složitějších textů nežli "Přijdu v šest" v období po planetárním blockoutu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Všechny zkoušky, a nejen maturitní, by měly probíhat na počítači s plným připojením k netu. A zkoušky z matematiky pak zejména. Za pytliků to tak u zkoušek z informatiky vždycky bylo, a zkoušky probíhaly bez sebemenšího problému. Poslední rok maturanti prezentovali i vlastní dlouhodobou práci.
Krásné a důstojné zakončení kariery pytliků jako garantů za ukončování středoškolského studia jejich žáků v této vzdělávací oblasti. Všem matlalům navzdory.

poste.restante řekl(a)...

blackoutu - ach ty automatické opravy.

BTW: Automatické opravy se ale vypnout budou muset. Co když AI wordu změní slovo a tím i význam věty? Neutrpí tím úroveň maturitních písemných prací?
;-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Vaši studenti si nedělají zápisky/výpisky?

Ygrain, promiňte, ale vnímáte rozdíly mezi typy textů? Kontroluje snad někdo pravopis a úpravu výpisků?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Stačí jedna solidní slunční bouře a všichni ajťáci mají po chlebíčku. Počítáte s tím?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Včera mi počítač zaměnil pan Bumble za Bubble. No a? Moje chyba, že jsem to dostatečně nepřekontroloval. A stej tak bude muset kontrolovat i ten maturant. Jak říkám, ani možnosti textového editoru nejsou jen ulejvárna.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Fajn. Takže jsem pochopil, že ručně psaná maturitní písemka vlastně připravuje studenty na důsledky solární bouře. To jsem nevěděl.

P. S. Psaní mamturitní písemnky na počítači přece není úplným zrušením dovednosti psát rukou. S tak fatálními důsledky nepočítám.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Výchozím předpokladem objektivity maturitní zkoušky jsou rovné podmínky pro její průběh pro všechny žáky. Jak tedy budeme tuto rovnost garantovat?

A stejná maturita pro všechn typy středních škol rovné podmínky zajišťuje?

Ygrain řekl(a)...

"Kontroluje snad někdo pravopis a úpravu výpisků?"

Pokud vím, na základce ano, a sakra by si je měl kontrolovat hlavně autor sám, že nepíše kraviny.

poste.restante řekl(a)...

Ale no tak, pane Sotoláři.
Pustil jste se do "svaté války"?

Ručně psaná písemka žádné maturanty ani nikoho jiného na důsledky blackoutu nepřipraví. Ale pomůže ověřit to, zda je žák schopen psát gramaticky správný text i bez dopomoci techniky. Což může být v některých případech docela důležité pro jeho správné pochopení druhou stranou.

Dobře víte, že jsem kritikem jediné úrovně maturity pro všechny typy středních škol.

A jestli počítám s tím, že mohu být jako ajťák během pěti minut bez práce?
No to si pište, že ano. Proto o tom taky mluvím, na rozdíl od jiných.

Nicka Pytlik řekl(a)...

mohu být jako ajťák během pěti minut bez práce

Tak jaképak, že se pořádně neví, jaké že budou profese za deset, dvacet let, když hrozí, že ajťáci skonči během pěti minut, aniž by se vůbec tušilo, kterých pět minut to bude. Pytlici by skoro řekli, že ty moderní trendy k systematické výuce programování jsou značně nenadějné. K čemu to těm dětem bude? Potratí nejlepší leta svého života taháním objektů po ploše, nebo nedejbože biflováním syntaxe, a pak zničehožnic pic ho!
Pytlici se začínají zcela vážně zabývat myšlenkou, jak zkompetentňovat žáky v oblasti digitálních technologií bez těch technologií.

poste.restante řekl(a)...

Myslíte třeba švédské roboty z brček?
http://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/digitalni-technologie/bob-kartous-zve-workshop-robotech-brcek/

Nicka Pytlik řekl(a)...

Myslíte třeba švédské roboty z brček?

To snad jedině, kdyby byly na vodní pohon.
Ale pytlici si vzpoměli na kdysi pro svoji údajnou nukleární odolnost docela perspektivní pneumatické členy. Viz např. logický člen AND.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

To není svatá válka. Víte dobře, že bych celou maturitu nejraději zrušil, protože mi nedává smysl.

Ale všimněme si, že v diskusi, tu i jinde, vlastní obsah maturiního slohu je na druhé koleji. Nebo na slepé koleji?

Josef Soukal řekl(a)...

Vracím se k tomuto příspěvku a prosím kolegy, aby maturanty na svých školách upozornili na uvedené odkazy. Děkuji. (Dnes mi už více než deset středoškoláků napsalo, proč to více neinzerujeme... Snažíme se, jak to jde.)

http://www.ascestinaru.cz/maturitni-zpravodaj-venovany-cj/
http://www.ascestinaru.cz/category/z-praci-zaku-a-studentu/zdarile-studentske-prace/
http://www.ascestinaru.cz/pro-maturanty/

Josef Soukal řekl(a)...

Vracím se k tomuto příspěvku a prosím kolegy, aby maturanty na svých školách upozornili na uvedené odkazy. Děkuji. (Dnes mi už více než deset středoškoláků napsalo, proč to více neinzerujeme... Snažíme se, jak to jde.)

http://www.ascestinaru.cz/maturitni-zpravodaj-venovany-cj/
http://www.ascestinaru.cz/category/z-praci-zaku-a-studentu/zdarile-studentske-prace/
http://www.ascestinaru.cz/pro-maturanty/

Josef Soukal řekl(a)...

Vracím se k tomuto příspěvku a prosím kolegy, aby maturanty na svých školách upozornili na uvedené odkazy. Děkuji. (Dnes mi už více než deset středoškoláků napsalo, proč to více neinzerujeme... Snažíme se, jak to jde.)

http://www.ascestinaru.cz/maturitni-zpravodaj-venovany-cj/
http://www.ascestinaru.cz/category/z-praci-zaku-a-studentu/zdarile-studentske-prace/
http://www.ascestinaru.cz/pro-maturanty/

Josef Soukal řekl(a)...

Vracím se k tomuto příspěvku a prosím kolegy, aby maturanty na svých školách upozornili na uvedené odkazy. Děkuji. (Dnes mi už více než deset středoškoláků napsalo, proč to více neinzerujeme... Snažíme se, jak to jde.)

http://www.ascestinaru.cz/maturitni-zpravodaj-venovany-cj/
http://www.ascestinaru.cz/category/z-praci-zaku-a-studentu/zdarile-studentske-prace/
http://www.ascestinaru.cz/pro-maturanty/

Okomentovat