22.11.17

Veronika Valíková: Státní maturita z ČJL je přebujelý centralizovaný kolos, výsledky nepřináší

Konference Společnosti učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL) se konala 11. 11. 2017 v Gymnáziu Olomouc - Hejčín. V dopoledních hodinách měla na programu několik přednášek a workshopů. Odpoledne jsme především diskutovali o smyslu naší práce a zásazích státu, respektive MŠMT a Cermatu, do vyučování ČJL. Víceméně všichni jsme se shodli na tom, že současný model maturity z ČJL nám nevyhovuje. Je zbytečně finančně náročný, pro učitele představuje velikou administrativní zátěž, pro studenty není zásadním přínosem. Spíš naopak – pod vlivem posledních změn jsou učitelé nuceni škrtat v maturitních seznamech četby a věnovat se v mnohem větší míře zbytečným pojmům a mnohdy přežitým formálním rysům jazyka.

Konference začala v 10.00 přednáškou Mgr. Jiřího Hrabala, PhD., O povaze literárních pojmů a jejich smyslu pro výuku literatury (pan doktor není příznivcem přemnožení anafor a epizeuxí v didaktických testech), pokračovala seminářem docentky PhDr. Boženy Bednaříkové Četl Heina, nebo Heineho? aneb Jak se skloňují cizí vlastní jména v češtině. Následoval workshop Veroniky Valíkové O archetypálních tématech v literatuře a příspěvek Karla Lippmanna Výuka literatury na SŠ se zřetelem ke smyslu vzdělání, který přečetla Lenka Dohnalová.

Oldřich Botlík se s námi propojil pomocí informačních technologií a hovořil o struktuře gramatických chyb ve slohových pracích maturantů. Došel k názoru, že ve vypravováních je více chyb především proto, že jsou delší než práce jiných žánrů (zpráva, popis, dopis), což jen podepřelo náš dlouhodobý názor, že by v rámci didaktických testů měla být otevřená úloha – jasný strukturovaný útvar, který bude možné opravit objektivněji - a zadávání i opravování slohů by měl stát vrátit učitelům.

Odpoledne jsme hovořili o problémech, které jsou v posledních letech spojeny se státní maturitou z ČJL. Panovala shoda, že my i naši studenti jsme kritičtí nejen k centrálnímu opravování slohů (především k systému kritérií, sčítání bodů a neprůhlednému způsobu hodnocení), ale i k systému a předepsané formě zkoušení ústního (novinka posledních let, centralizovaná školní maturitní četba, vede ke škrtání titulů, seznam pětadvaceti bodů zase ke zformalizování zkoušky).

Z naší diskuse vyplynulo, že stanovisko SUČJL ke státní maturitě se nemění:

Nechť si stát (MŠMT) ponechá kontrolu nad maturitními testy (případně je rozšíří o jasný strukturovaný útvar, který bude možné centrálně opravit); zadávání a hodnocení slohových prací i ústní zkoušení by mělo být vráceno do kompetence škol.
1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Žák, který absolvoval nesčetně hodin výuky češtiny v průběhu základní školní docházky a středoškolského studia, už žádnou maturitu z českého jazyka a literatury nepotřebuje. Česky se domluví obstojně a je na tom v tomto směru určitě lépe, než v oblasti matematiky.

Okomentovat