28.11.17

Prohlášení účastníků konference církevního školství

Ve dnech 14. - 16. 11. 2017 proběhla každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. V Hradci Králové se sešlo na 140 účastníků (od MŠ po VOŠ) napříč ekumenickým spektrem.

Ředitelé a zástupci zřizovatelů přijali na závěr následující prohlášení:

Církevní školy a školská zařízení vykonávají stejně jako školy veřejných a soukromých zřizovatelů veřejnou službu. Jsou otevřeny všem zájemcům a napomáhají k prosazování demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty pro občana ČR zaručené Listinou základních práv a svobod. Církevní školy se aktivně zapojují do veškerých vzdělávacích iniciativ včetně inkluze.

Kvalita církevního školství je objektivně zmapovaná Českou školní inspekcí a církevní školy jsou opakovaně hodnoceny jako jedny z nejlepších škol v ČR.

Vítáme celospolečenskou shodu na potřebě navýšit finanční ohodnocení pedagogů. Považujeme však za nespravedlivé, že se toto navýšení ze strany státu již několik let projevuje ve financování církevního školství s přibližně ročním zpožděním.

Z výše uvedených důvodů apelujeme na MŠMT, aby ve spolupráci s pověřenými zástupci církevního školství začalo řešit již nepřehlédnutelný rozdíl mezi financováním veřejného a církevního školství.

Česká biskupská konference

Mgr. Martin Čech

vedoucí Sekce církevního školství ČBK

2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Roční zpoždění? Navrhuji zvýšit na 100.

Radek Sárközi řekl(a)...

Stát by měl posílat na platy pedagogů všem školám stejně - bez ohledu na zřizovatele. Všechny školy by měly mít stejné povinnosti - bez ohledu na zřizovatele.

Okomentovat