22.11.17

Kristýna Nulíčková: Na ZŠ Karlov se učilo jako ve 30. – 40. let 20. století

Po sociálních sítích i klasickým e-mailem se v pedagogické komunitě šíří řada textů. Po roce se k nám opět velkým obloukem dostala i e-mailová zpráva o projektu, kterou publikovala Základní a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372. Na stránce školy na sociální síti Facebook se u textu a fotografií rozeběhla rozsáhlá diskuse. U textu v e-mailu byl i komentář...Celý text ze stránky školy na sociální síti Facebook:

Na ZŠ Karlov se učilo jako ve 30. – 40. let 20. století. Všechny děti 2. tříd i my paní učitelky a asistentky jsme se vrátily do starých dob a jeden celý týden jsme v rámci projektu učily jako za časů našich prababiček. Děti se totiž dnes ve škole už zcela běžně setkávají se skupinovou, individuální, projektovou výukou, a proto jsme se rozhodly ukázat dětem, že to, co je nyní běžné, dříve děti nezažívaly. A jak nejlépe toho dosáhnout, než jim ukázat opak? Vystěhovali jsme třídy, uklidili všechny obrázky, schovali techniku, dali pryč vše, co bylo jen trochu zajímavé. Oblékly jsme se jako vážené slečny učitelky a připravily si nezbytné ukazovátko i rákosku. Rodiče byli naštěstí vstřícní a jako vždy nám velmi pomohli, když děti oblékli do dobového oblečení, na svačinu jim připravili chléb s máslem a nechali nás dělat naší práci, jejíž součástí byly i dobové tresty, jako třeba klečení v koutě. Po prvním dni jsme nemohly uvěřit tomu, že všechny děti dokázaly celou vyučovací hodinu sedět s rukama za zády, nevykřikovaly, nedožadovaly se pozornosti a dokonce tu svou udržely, ačkoliv jsme se ani jednou neprotáhly, nevyskočily z lavice, nesoutěžily, ani nezpívaly … Zkrátka jen a pouze frontální vyučování. Výklad, poslech, psaní do sešitu. Najednou jsme neměli ve třídě jediné dítě s poruchou pozornosti. Děti se hlásily, plnily úkoly, nezlobily a domů odcházely se slovy, že lepší výuku ještě neměly. Mnohé z nich to prohlašovaly i po celém týdnu takového vyučování. No nevím, jestli tedy dnes my učitelé neděláme něco špatně. Ke každému přistupujeme individuálně, neustále se snažíme děti zabavit, upoutat je, zpestřit jim výuku, vše se jim snažíme podat zajímavě a oni jsou pak šťastní za výuku bez toho všeho? V každém projektovém týdnu se snažíme o to, aby přinesl něco nového nám všem. A závěr tohoto týdne? Děti mají rády pevný řád, vidí v něm jistotu a bezpečí!

Mgr. Kristýna Nulíčková


Komentář z e-mailu:

CO DODAT ... ???

Dodávám :
  • K nežádoucím změnám docházelo i za minulého režimu ale žel a ke škodě našich dětí, po "sametové revoluci" také. Osvědčené metody i osnovy učebních plánů byly očividně nekompetentními nařízeními "shora" měněny, opět bez diskuse se zkušenými učiteli !
  • Byly vydány nové učebnice různé, mnohdy až pochybné kvality.
  • K výuce jednoho předmětu se mohly používat různé učebnice.
  • Celé školní kolektivy byly zařazeny do tzv."pilotních programů".
  • Došlo k odtržení vazeb, budovaných v regionu po celé generace.
  • Zákonitý řád byl porušen a "pedagogové" z ciziny vzniklý chaos neřešili, ti si najednou s dětmi mohli v sedě - vleže hrát na kobercích, mezi opuštěnými lavicemi s bezchybnou konstrukcí schválenou normami!
  • A jak reagovaly Výzkumné pedagogické ústavy?
  • ...Řád-neřád, heslo "Změna je život" se v republice rychle vžilo, podobně jako "pitný režim", bez vyhodnocení, co dobrého, ale i špatného dětem přinese.
  • Ten ovládl mysl i lavice, batohy, kabelky atd… Z dětí jsou vyráběni malí dospělí a v životě prosazují "změny", které mnohdy nejsou žádané ani jejich nejbližšími...
  • Paní učitelky z Karlova navzdory myslitelům na ministerstvu zjistily to, co bylo ověřeno a dobře fungovalo po celé generace: Pevný řád vede dítě k sebekázni, udává mantinely v myšlení a je klíčem ke svobodě v lidské společnosti.
Kolegyně, která mi e-mail přeposlala, text také okomentovala:

Asi je to z hlediska dnešních metod zavrženíhodné, ale mne to vůbec nepohoršuje, ba naopak se s tím závěrem ztotožňuji.


3 komentáře:

Tajný Učitel řekl(a)...

Co je to "pevný řád"?
Chceme "mantinely" v myšlení?
Jak je "pevný řád" klíčem ke svobodě v lidské společnosti?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pevný vnitřní řád je cestou k vnitřní svobodě.
Mantinely vlastního chování respektují hranice svobody druhých.
Jen vnitřně svobodní lidé tvoří svobodná společenství.

pratavetra řekl(a)...

To Nicka Pytlik
Velmi hezky napsáno.

Okomentovat