21.11.17

Dopis KÚ školám: MŠMT zkrátilo dotaci jednotlivým krajům o 1,3 %

Čtenář nás informoval o obsahu sdělení krajského úřadu: Výše finančních prostředků na navýšení od 1. 11. 17 byla každé organizaci krácena o 1,3 %, a to z důvodů nepokrytí celé dotace ze strany MŠMT, které krátilo dotaci jednotlivým krajům o stejné procento.

V případě, že tyto účelově poskytnuté finanční prostředky na 2 měsíce roku 2017 nebudou plně postačovat na krytí nárůstu platových tarifů zaměstnanců Vaší organizace vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, musíte jeho realizaci zabezpečit z ÚZ 33353, tj. přímých výdajů na vzdělávání. V této souvislosti Vás žádáme o sdělení, zda uvedené krácení dotace bude důvodem ke snižování nenárokové složky platu Vašich zaměstnanců (zejména osobních příplatků).

Dostala podobné sdělení i vaše škola?

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Podle ankety Pedagogické komory pětina učitelů nepobírá žádný osobní příplatek
http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/11/podle-ankety-pedagogicke-komory-petina.html

Okomentovat