9.10.17

Zdeněk Sotolář: Učitelé potřebují reprezentaci jednohlasou a věrohodnou

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK) a Učitelská platforma (UP). V této souvislosti připravila Asociace češtinářů malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovila některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi.

Zdeněk Sotolář, učitel ZŠ a jeden z iniciátorů Učitelského profesního sdružení, které nedávno ukončilo činnost, odpověděl mezi prvními.

Spontánně vznikají dvě učitelská (či především učitelská) sdružení. Domníváte se, že se jim skutečně podaří posílit roli učitelů při utváření a projednávání zásadních školských a vzdělávacích rozhodnutí?

Ne. Už proto, že jedna se rodí v nemilosti vrchnosti, druhá v souladu s vrchností. Výmluvné je, že cílem Platformy je vrátit do hry kariérní řád. Dvě sdružení jsou výrazem rozkolu v samém počátku. Učitelé potřebují reprezentaci jednohlasou.

Které z cílů obou sdružení byste preferovali? A které podle vás mají největší šanci na naplnění?

Nemá smysl upínat se k cílům, na které učitelská sdružení mají pramalý vliv (růst HDP alias navýšení rozpočtu), nebo k cílům zcela zbytečným (etický kodex alias rozvoj etického rozměru profese pedagoga). Preferuji vybudování profesního společenství učitelů, které se zaměřuje na reálné cíle a aktuální problémy. Nemá smysl v nabubřelém sebevědomí slibovat, že „přesvědčíme politiky napříč všemi politickými stranami, aby se shodli nad dlouhodobou národní vzdělávací strategií“ nebo „uvolníme ruce ředitelům, aby se věnovali vedení lidí a mohli se soustředit na prosazování vzdělávacích vizí,“ jak čteme v cílech Platformy. Učitelé potřebují reprezentaci věrohodnou.

Vidíte v koncepcích a stanovách obou sdružení něco problematického?
(Odkazy na příslušné dokumenty ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.)

Za největší problém Komory považuji široké vymezení pedagogů, které dnes možná přinese více členů, zítra však bude komoře komplikovat život. Za problematický také považuji zájem o vedlejší podnikání obou společenství (školení, kurzy, metodiky, pomůcky). Nechci, aby se učitelské společenství proměnilo na kšeft. (Takovou komoru už máme.) Jsem proti komoře ze zákona a jsem proti povinnému členství. Učitelé potřebují reprezentaci, která jim nebude svazovat ruce, ale která jim bude pomáhat.

9 komentářů:

CatCatherine25 řekl(a)...

Nebudou- li učitelé jednotní, nemá smysl, aby se sdružovali.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale nebudou-li se sdružovat, nepoznáme, zda jsou jednotní. Ale tím sdružováním nemusí být nutně nějaký Moloch podle Zákona.

CatCatherine25 řekl(a)...

Domnívám se, že učitelé potřebují jednotnou a respektovanou reprezentaci. Pokud budou chtít prosazovat své názory a požadavky, decizní sféra pravděpodobně nebude ochotná jednat s rozmanitými spolky a nikdo se nebude orientovat v tom, kam kdo patří a kdo je více či méně věrohodný.
V mnoha profesích takovou funkci plní profesní komory.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Komora ano, ale ne povinná. Pokud se podaří založit spolek Pedagogická komora alespoň se 700 členy, bude to veliký úspěch. Zatím to jsou jen přihlášky k přihlášce budoucí. Učitelé bezesporu potřebují jednotnou a respektovanou reprezentaci. Ale to ještě neznamená, že komora musí kecat do všeho (etické kodexy a rozměry) a vyvíjet různé "podnikatelské" aktivity (semináře, metodické materiály). Viz úvodní debata na Fb IPK. Neumím správně jásat (proto jsem odešel z Fb UP) a možná se zdá, že mluvím jen o hrozbách (to nebylo žádoucí ani na FB PK), ale pokud vyrazíme špatným směrem, bude návrat složitý.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Komora ano, ale ne povinná.

Komora ano, ale ze zákona.
Nechť se každý sdružuje, jak je mu libo podle svých zájmů, svojí profese, politické příslušnosti, příslušnosti k etniku, kulturnímu společenství, vyznání, pohlaví, sexuální orientace, movitosti, věku, hmotnosti a pytlici neví, čeho ještě. Pokud má ale nějaké sdružení reprezentovat většinový názor směrem ke stání správě a být případně věrohodným účastníkem jednání o směřování daného sektoru, pak nechť je to sdružení ukotvené v zákoně.
Jak s ním už jeho dobrovolní členové naloží, pámbu s námi, a jaký bude ten většinový názor či postoj k dění, v tomto případě v oblasti vzdělávání, nechť závisí na jeho členech, na jejich aktivitě, nebo angažovanosti, chcete-li. Jakože dmokratické principy a tak nějak podobně.
Pokud by se komora měla jmenovat pedagogická, pak by se v ní měli, nebo mohli sdružovat všichni pedagogičtí pracovníci, tak jak jsou pojati zákonem o pedagogických pracovnících. Pokud by se měla týkat jen učitelů, nechť se jmenuje učitelská komora. Vychovatelé, pedagogové volného času, školitelé a průvodci pak mohou iniciovat vznik vlastní komory, nebo komor, budou-li o to stát, a bude-li jim to umožněno.
Pytlici vidí problém v tom, jak zabezpečit, aby žádná ze skupin učitelů, tedy předškolního, základního, středního odborného nebo všeobecného vzdělávání nebyla nějak poškozena svojí nižší četností. Pravdou ale je, že pytliky v tomto okamžiku nenapadá žádné odborně i společensky akceptovatelné téma, které by mělo být až tak kontroverzní, že by mohlo být prosazeno na úkor některé z uvedených skupin učitelů.

tyrjir řekl(a)...

Lidé se sjednocují zpravidla jen v těžkých dobách. Ještě asi není tak zle, aby se to učitelů stalo. Pokud vznikne Učitelská komora s povinným členstvím, stane se to až bude tak zle, že tu potřebu pocítí nejen učitelé, ale i veřejnost a politici. Ty dílčí pokusy jsou k tomu možná dobrá průprava.

CatCatherine25 řekl(a)...

Devastace a privatizace základního školství jako důsledek nedomyšlené a nesmyslné inkluze je dostatečným důvodem, aby se učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci spojili a začali jednat. Proti zvůli prosazované skupinou diletantů a škůdců k neprospěchu všech zainteresovaných, to znamená učitelů, žáků i jejich rodičů, neorganizovaní jednotlivci nemají šanci cokoliv prosadit nebo změnit.

Komora by se měla jmenovat pedagogická, pak by se v ní měli nebo mohli sdružovat všichni pedagogičtí pracovníci, tak jak jsou pojati zákonem o pedagogických pracovnících.
Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.

Radek Sárközi řekl(a)...

Do spolku Pedagogická komora se přihlásilo už 790 učitelů, ředitelů a dalších pedagogických pracovníků 🙂 http://www.pedagogicka-komora.cz/

CatCatherine25 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Okomentovat