9.10.17

Vyjádření MŠMT k dnešnímu článku v deníku Blesk o inkluzi

V dnešním Blesku vyšel článek ostře kritizující společné vzdělávání a údajnou nespolupráci tiskového oddělení. To poskytlo redaktorce Blesku obsáhlou odpověď do dvou hodin od položení dotazů a jednotliví pracovníci úřadu s paní redaktorkou komunikovali navzdory době, kdy se ozvala, včetně sobotního poledne. I tak se ale do článku nedostalo žádné stanovisko. MŠMT tak bylo zcela zásadním způsobem poškozeno.


Vyjádření k financování společného vzdělávání v běžných a praktických školách proto uveřejňujeme zde:

Cílem stávající právní úpravy školského zákona (§ 16) bylo zlepšit a finančně podpořit společné vzdělávání, tj. vzdělávání žáků individuálně integrovaných do hlavního vzdělávacího proudu. Vůči společnému vzdělávání se tímto nic nemění a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu má plnou podporu ze strany MŠMT.

Co se týče speciálních škol, výdaje za srpen dosáhly pro speciální školy výše poloviny výdajů již vynaložených v roce 2017 na podpůrná opatření ve speciálních školách. Stávající zákonná úprava umožňuje sice přiznat a poskytovat podpůrná opatření i žákům vzdělávajícím se ve speciálních třídách a školách, ale to ve zcela výjimečných případech, neboť podmínky ve speciálních školách a třídách jsou již primárně nastaveny pro skupinové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k tomuto účelu byly zřízeny a vybaveny, a to jak po stránce personální, tak i po stránce materiální (školy podle §16 odst. 9 ŠZ mají i vyšší normativ).

Z průběžných zjištění lze konstatovat, že nejvíce je využívána personální podpora asistenta pedagoga, a to i ve školách a třídách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona, přestože bylo metodicky výkladem ošetřeno, aby byl asistent pedagoga jako podpůrné opatření přidělován v těchto školách a třídách výjimečně, na základě individuálního posouzení školy a školského poradenského zařízení. Tento výklad byl vydán k tomu, aby nedocházelo ke zdvojenému financování. MŠMT dává nadále ředitelům těchto škol možnost ve výjimečných případech tato podpůrná opatření využívat.

3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Msmt poskozeno nebylo vubec.
Jediny, kdo byl a bude poskozen, vlastne bude diskriminovan s vstejnym pozehnanim statu, budou vsechny tzv. neinkludovane deti !!!!! Tvrzeni o vybavenosti skol a trid podle paragrafu 16/9 je zcela nesmyslne a zavadejici.
Doporucovala bych zalobu za poruseni ustavy vzhledem k nerovnemu pristupu.

Ygrain řekl(a)...

Vzhledem k tomu, že MSMT svou nekompetencí trvale a dlouhodobě poškozuje všechno a všechny, mělo by raději držet hubu a konečně začít poslouchat ty, kdo o školství skutečně něco vědí, místo aby se dotčeně ozývalo, když je na jeho nekompetenci poukázáno. Ale co my víme, my jsme akorát ti pitomí učitelé, co ani neumějí číst, že?

tyrjir řekl(a)...

Vzhledem k tomu, že MSMT svou nekompetencí trvale a dlouhodobě poškozuje všechno a všechny, mělo by raději držet hubu a konečně začít poslouchat ty, kdo o školství skutečně něco vědí, místo aby se dotčeně ozývalo, když je na jeho nekompetenci poukázáno.

Vcelku souhlasím. Až na to, že ten tiskový "mluvicí orgán" bych asi "nedržel", ale od základu zrekonstruoval. :)))

Okomentovat