27.10.17

Radka Hrdinová: Na inkluzi šly v minulém roce dvě miliardy, ukazuje analýza ministerstva

Dvě miliardy korun na podporu inkludovaných dětí dostaly školy v minulém roce. Nejvíce zaplatily za platy pedagogických asistentů nebo učitelů, kteří doučovali slabé žáky, na nákup pomůcek utratily školy čtyři procenta z celkové částky. Uvádí to analýza prvního roku inkluze, kterou zpracovalo ministerstvo školství.

Z článku v iDNES.cz vybíráme:

Jenže nyní na ministerstvu zjišťují, že z inkluzivních peněz platí asistenty nejen pro ně, ale z velké části také pro žáky speciálních škol, kterým poradenská centra přiznala individuální podporu.

Pokud by to tak pokračovalo, odhaduje ministr školství Stanislav Štech, že by z celkové pomoci ukrojily až třetinu prostředků. Jenže u těchto škol se na rozdíl od běžných základek už s péčí o znevýhodněné děti počítá. Dostávají proto ve srovnání s běžnými školami podstatně více peněz na jednoho žáka.

Ministerské vyhlášky sice nezakazují speciálním školám žádat o inkluzivní vyhlášky, mělo by se tak ale dít jen ve výjimečných případech. A tomu situace, kdy by až třetina podpory šla na tyto školy (starají se zhruba o čtvrtinu žáků se speciálními potřebami, ovšem i včetně těžkých mentálních postižení a kombinovaných vad), neodpovídá.

9 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Na LMP děti jde cca 0,8 násobek normativu. U SMP a TMP je to trochu více. Třídy ve speciální škole (dříve se říkalo pomocná) mají max. 6 žáků. jenže jakých žáků? To.co laikovi přijde jako blbost - tedy proč by tak malá třídička měla mít asistenta?, je jasné pouze, pokud tam laik stráví třeba týden. zde totiž asistenti dělají přesně to, co asistent dělat má - pomáhají učiteli k zvládnutí žáků, kteří jsou často imobilní, inkontinentní, mají silné tikové reakce a jsou i jinak těžce postižení.
Navíc představa, že speciální školy )teď myslím školy pro zdravotně postižené jako celek) mají také materiál, který zastarává a je třeba ho obměnit. nejdražší je samozřejmě provoz škol pro neslyšící, nevidomé a těžce tělesně postižené. Velice drahý SW, další pomocný personál (fyzioterapie, logopedi...).A to vám opravdu takto nastavený normativ nezaručí.

A abychom si to celé shrnuli - po prostudování školského zákona i vyhlášky 27 jsem nenarazila na žádný paragraf, který by říkal, že žáky v běžných školách máme podporovat více než žáky ve školách speciálních. Nic o neposkytování podpůrných opatření jakéhokoli druhu školám či třídám podle § 16 tam opravdu není, ať se dívám jak dívám. Tudíž postoj ministerstva a vydávání podobných pamfletů (metodických doporučení) je protiprávním aktem, který je na žalobu.

Janek Wagner řekl(a)...

Zvýšený normativ pro postižené mají všechny školy, nejen ty speciální, ne?

pratavetra řekl(a)...

"Zvýšený normativ pro postižené mají všechny školy, nejen ty speciální, ne?"

Klasické ZŠ už nemají. Jen to, co se vykáže v R 44-99

Jana Karvaiová řekl(a)...

mají to i základní školy. Pane Wagnere, to vyplývá z toho,co jste našel a poslal mailem. je to tam jasně rozepsané pro speciální školy a pro běžné školy. Násobky normativů se shodují pro oba typy škol.Možná by bylo dobré to pověsit na stránky infa.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Asi by se předešlo spekulacím, kdyby se někde dalo snadno najít, kolik peněz na které dítě chodí. Dokonce i rozpočet školy je dělaný tak, že vlastně nevíme, kolik přesně peněz přišlo z podpůrných opatření, což samozřejmě může vést k mnohým spekulacím.
Rozhodně zvýšený normativ dostávají žáci na základce, kteří ještě jsou vyšetřeni postaru. To se ví. Ale to po novu, to je jeden velký maglajs.
pokud by to bylo jak píše pratavetra, znamenalo by to co?
Že těmto žákům přijde normativ stejný jako na zdravé a navíc dostanou pouze to, co mají napsané jako NFN nebo nákup?
Pak bychom se totiž stali rukojmími poradenských zařízení, která rozhodují o tom, jakou podporu pro kterého žáka napíší a mohlo by se to setsakrametsky lišit.

Vy o tom víte něco více? Pratavetra? jestli ano, můžete to sem pověsit nebo poslat mailem třeba panu Wagnerovi? já bych byla vděčná.

pratavetra řekl(a)...

* Vzhledem k postupnému náběhu podpůrných opatření a v souvislosti s vykazováním prvně rediagnostikovaných žáků vykázaných se zvýšenými výdaji k 30. 9. 2016 v oddíle II výkazu R44-99, úprava výkonů nezahrnuje změnu počtu výkonů s příplatky (u individuálních integrací), neboť k odebírání příplatků dochází v průběhu roku po vyplnění oddílu II výkazu R44-99.

Musel bych poslat tabulku výkonů pro srovnání za loňský školní rok (to jsme ještě měli postaru vyšetřené žáky) s letošními tabulkami výkonů (to už nemáme žádný příplatek).

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

mohlo by se to setsakrametsky lišit.

Řekl bych, že už se setsakramentsky liší.

pratavetra řekl(a)...

září 2016
1x autismus - příplatek 1,5
2x mentální postižení - příplatek 0,8
8x vady řeči - příplatek 0,15
10 x VPU - příplatek 0,15

září 2017
již se nevyplňuje (příplatky v průběhu školního roku mizely)

V průběhu roku se, tak jak říká paní Karvaiová, děje to, že o financích rozhodují poradenská zařízení. Některá se této zodpovědnosti bojí, u jiných si můžete říct téměř o maximum.

Např.: V květnu 2017 nové doporučení po vyšetření vady řeči a po vyplnění R 44-99.
V praxi to znamenalo odebrání příplatku 3.134,- v prostředcích na platy na zbývajících 7 měsíců a současně přidělení 10.841,- na, v tomto případě, pedagogickou intervenci po dobu 7 měsíců + software za 2.000,-.
Takže se z poradny ptají, zda už máte nějakou NFN, aby vám k dalšímu dítěti finance nepřidělili, vždyť přece máte finance na cca další 2 žáky. Proto to naplňování na 4 žáky do skupiny, aby se ušetřilo (nyní už do 6).

Jana Karvaiová řekl(a)...

Díky. předpokládala jsem.
Tudíž opravdu jsme rukojmí ŠPZ. Někdo napíše, jiný ne.
A navíc - u některých žáků se radí, u jiných už přijde hotové doporučení a co teď. Už jsem dvakrát rozporovala a to i díky protestu rodičů, kteří si nepřáli doučování,ale reedukaci.

Okomentovat