21.10.17

NIDV: Bouřlivá diskuse na konferenci: podmínky pro začleňování žáků cizinců nejsou ještě vždy optimální

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky věnovaná přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků - cizinců, kterou pořádal NIDV společně se svými partnery v pátek 20. října 2017 na MŠMT, vyvolala hned po prvním bloku příspěvků bouřlivou diskusi. Dosavadní zkušenosti škol i poradenských zařízení s touto cílovou skupinou dětí a žáků i jejich rodinami odhalují řadu problémů, se kterým se učitelé musí potýkat a které je nutné prioritně řešit: úpravami legislativy počínaje, přes zjednodušení cesty k získání nároku na podpůrná opatření či zrychlení administrace dotačních programů MŠMT, až po financování tlumočníků, asistentů pedagoga a učitelů češtiny jako cizího jazyka konče.


Odpolední část programu byla věnovaná praktickým workshopům a příkladům inspirativní praxe. Svými zkušenostmi přispěli mimo jiné také odborníci z českých škol v zahraničí.

U příležitosti této konference vydal NIDV svůj Bulletin věnovaný právě tématu dětí/žáků cizinců ve školách, jejich vzdělávání a integraci - v příloze.

Národní institut pro další vzdělávání se věnuje podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci a spolupráci s ostatními organizacemi a odborníky, kteří se touto problematikou zabývají, již více než pět let. Od roku 2015 realizuje NIDV strategii MŠMT zaměřenou na vytvoření celorepublikového systému odborné, informační, metodické a vzdělávací podpory pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení při integraci a vzdělávání této cílové skupiny dětí a žáků. Součástí této koncepce bylo mimo jiné i vytvoření Krajských center podpory, která dnes již spolehlivě působí na každém krajském pracovišti NIDV. Centra slouží hlavně jako první pomoc pro učitele a školy, do kterých nastoupí dítě či žák s odlišným mateřským jazykem, ale také pro další účastníky integrace cizinců, především pro jejich rodiny. Koordinátor podpory může dle požadavku a potřeby konkrétní školy zprostředkovat konzultace s odborníky, poskytnout kontakty na tlumočníky, neziskové organizace a kompetentní úřady či orgány, které řeší problematiku začleňování cizinců.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

No paráda. Vietnamské děti vesměs žádnou podporu pro začleňování nepotřebují.
Takže v průměrné třídě bude asi tak pět asistentů a stejný počet tlumočníků. Někde v koutě bude vměstnáno na pospas svému osudu pár dětí, které nárok na podporu nemají. Tomu se se říká rovný přístup ke vzdělání. Diví se ještě někdo, že rodiče takových dětí i s těmi dětmi prchají do soukromé sféry?

Unknown řekl(a)...

Podmínky pro začleňování dětí s postižením jsou již vždy optimální?

Okomentovat