30.10.17

Něco tady nehraje: jsou statistiky MŠMT z "Analýzy prvního roku implementace společného vzdělávání" validní?

Před rokem a půl jsme získali od MŠMT podrobná data o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, která zahrnují žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Později se objevily další materiály a analýzy z různých organizací, které uváděly odlišné údaje. Po kontrolním dotazu MŠMT původně poskytnutá data potvrdilo a označila jiné zdroje za nespolehlivé. V nedávno publikované Analýze prvního roku implementace společného vzdělávání jsou ale data zcela odlišná.

Klíčovým sporem ve změnách společného vzdělávání byla především inkluze žáků s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením (tedy IQ 50-70). 23. února 2016 nám MŠMT poskytlo následující údaje, které se vztahují ke školnímu roku 2015/16, a to ve stavu vykázanému základními školami k 30. 9. 2015.

Kolik je žáků s diagnózou LMP?

S diagnostikovaným lehkým mentálním postižením je celkem 15775 žáků.

V následujících čtyřech podotázkách rozumíme výrazem „z nich“ resp. „jich“ žáky s diagnózou LMP.

Kolik z nich je vzděláváno podle přílohy RVP LMP?

Podle přílohy je vzděláváno 14260 žáků s diagnostikovaným LMP.

Kolik z nich je vzděláváno v běžných ZŠ?

V „běžných“ ZŠ, bez ohledu na typ třídy, ve které jsou žáci zařazeni (běžné nebo speciální třídy), je vzděláváno 4031 žáků s diagnostikovaným LMP.

Kolik jich je ve speciálních třídách v běžných ZŠ?

Ve „speciálních“ třídách „běžných“ ZŠ je vzděláváno celkem 2132 žáků s diagnostikovaným LMP.


V Analýze prvního roku implementace společného vzdělávání jsou data ze školního roku 2016/17:


Pod tabulkou se v analýze uvádí:

Meziroční srovnání údajů o žácích se SVP ve školním roce 2015/16 a 2016/17 (podzimní matrika) neukázalo žádné speciální výkyvy, a to ani v případě žáků s LMP, jejichž počet meziročně poklesl o 770 žáků. Počet žáků s LMP klesá dlouhodobě – od školního roku 2010/11 klesl o 4736 žáků (v průměru tedy o zhruba 677 ročně).

Podle analýzy byl tedy počet žáků s LMP ve školním roce 2015/16 jen 12561 + 770, tedy 13331. To je o 15 % méně, než uvedlo MŠMT v únoru 2016 (tedy výše zmíněných 15775 žáků)!

Nabízejí se tu dvě možná vysvětlení: buď má MŠMT ve statistikách zmatek nebo Analýzu prvního roku implementace společného vzdělávání psali lidé, kteří publikovali již v minulosti chybná data (případně autoři analýzy použili jejich chybná data).

1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

No jedno vysvětlení bych měl:-)

Buď se změnila metodika uznávání znevýhodněných nebo došlo k vyléčení.

Okomentovat