21.10.17

Nadace OSF: Obědy zdarma v předškolním a základním vzdělávání

Analýza, kterou pro Nadaci OSF zpracovala agentura MEDIAN, mapuje současný stav v oblasti poskytování obědů v ZŠ a stravného v MŠ zdarma dětem z chudých domácností v České republice. Kromě popisu činnosti a postojů jednotlivých aktérů ze státní správy (MŠMT, MPSV, kraje) a neziskového sektoru, je součástí studie i kvantitativní analýza postojů české populace k poskytování obědů zdarma, včetně zmapování podpory a preferovaných cílových skupin pro tuto veřejnou politiku. Významnou součástí analýzy je výzkum postojů zástupců mateřských a základních škol k problematice poskytování obědů zdarma, jejich zkušeností s aktuálně nabízenými programy a jejich přístupu k dětem ze socioekonomicky znevýhodňujícího prostředí obecně.

Závěr

Z dostupných dat je evidentní, že stravování ve školních zařízeních má pozitivní dopady na začlenění dítěte do kolektivu, školní docházku a prospěch. Dotované stravné by mohlo do předškolního vzdělávání přivést děti, které se neúčastní předškolního vzdělávání kvůli finanční situaci jejich rodičů.

Pozitivní vliv obědů zdarma pro děti z chudých rodin reflektují zejména ředitelé mateřských škol. 70 % z nich pozoruje zlepšení docházky těchto dětí. Zlepšily se i jejich výsledky (60 %) a zvýšil se počet chudších dětí v MŠ (37 %). To ukazuje, že alespoň část dětí v předškolním věku, které mateřské školy pravidelně nenavštěvují, tak nečiní kvůli finanční náročnosti. Na základních školách více než jinde pozorují zlepšení socializace žáků z chudých rodin a posílení kolektivu.
Dlouhodobé pozitivní dopady předškolní docházky potvrzuje studie vyloučených lokalit publikovaná OSN. Podle ní mají ti, kteří chodili do MŠ dva a více let, přibližně šestapadesátiprocentní šanci být pracovně aktivní. Ti, kteří tam nechodili, nebo chodili jen rok, mají šanci přibližně pětatřicetiprocentní. Kladný vliv na pozdější vzdělání, pracovní aktivitu i další aspekty potvrzují i americké longitudinální studie.

V současné době existují v ČR dva souběžné programy, které tuto problematiku řeší. Operační program MPSV poskytuje stravné zdarma dětem z mateřských a základních škol. Podmínkou je hmotná nouze jejich rodin. Program je financován ze zdrojů FEAD a poběží do roku 2020. Druhý program, dotační program MŠMT, poskytuje obědy zdarma dětem pouze na základních školách. Podmínky nároku na oběd zdarma, nejsou striktně dané – záleží na podmínkách NNO, přes které financování probíhá. Finance uvolňuje ze svého rozpočtu ministerstvo.

Z více stran se ozývá požadavek na systémové řešení, které nebude závislé na osobě ministra ani na časovaných fondech. Inspirací může být například Slovensko, kde dotace školních obědů ze státního rozpočtu zavedli již v roce 2004.
Zásadní otázkou, pro případné hledání systémového řešení je, které děti by měly mít na obědy či stravné nárok. Na jedné straně proti sobě stojí snaha o přesné určení hranice tak, aby byl výběr transparentní. Na druhé straně stojí potřeba individuálního posuzování, tak aby na pomoc dosáhly opravdu všechny děti, které pomoc potřebují.

Tento problém reflektují jak oslovení aktéři (ministerstva a neziskové organizace), tak i ředitelé škol a veřejnost. Veřejnost je dotacím školního stravování nakloněná. Postoje se liší právě v tom, kdo by měl mít na dotaci nárok – třetina veřejnosti by volila variantu, ve které by měli nárok na obědy zdarma pouze děti z nejchudších rodin (tedy tak, jak je nastavený nyní program MPSV). Polovina respondentů by byla štědřejší – dle části z nich by měli mít nárok na obědy zdarma děti ze všech rodin s podprůměrným příjmem, druhá část by poskytla školní obědy zdarma všem dětem. Pokud by se mělo rozhodovat o podpoře pouze určité části dětí, měla by být zvažována nejen jejich finanční, ale i rodinná situace.

Z hlediska transparentnosti výběru, ale i minimalizace negativních efektů dotování obědů zdarma se jako nejlepší jeví poskytování školní stravy zdarma všem dětem (nebo například všem dětem z několika nejmladších ročníků). Tyto praxe existuje v některých severských státech (neomezeně, pro všechny děti) či ve Skotsku a Anglii (pro nejmladší děti). Možnost poskytování školního stravování zdarma všem školákům zvažovalo i ministerstvo školství, ale kvůli velké finanční náročnosti ji nerealizovalo.



8 komentářů:

pratavetra řekl(a)...

Zákon 250/2000 Sb., § 37, p.o. není oprávněna poskytovat dary. (Výjimkou FKSP pro své zaměstnance).

Vít Tomis řekl(a)...

minimalizace negativních efektů dotování obědů zdarma se jako nejlepší jeví poskytování školní stravy zdarma všem dětem

Podle mých zkušeností to není nejlepší řešení. Jednak přímo na zemi v okolí školních jídelen je vidět, jak si (mnohé) děti váží jídla. A za druhé obecně - věci přidělované "zdarma" s sebou přinášejí jevy jako plýtvání, dotace, korupce, ...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A na starost to dostane nějaká neziskovka.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chtělo by to koordinátora stravování!

Nicka Pytlik řekl(a)...

A stravovací výchovu především!!!

Unknown řekl(a)...

Škola neni stravovací zařízení.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Škola je už téměř všechno, jen ne škola.
Především pak je to dobrá záminka pro čerpání dotací a prohýření rozpočtu.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Drzost profesionálních parazitů OSF nezná mezí. Jsou jen kamufláží hlavního cíle toho monstra: Neustále zvyšovat počet chudých rodin na celém světě.
Tato diverzní činnost nesmí být podporována z prostředků ČR a její financování ze zahraničí musí být zakázáno. Stejně jako nepotřebujeme „nevládní“ počítání děti podle rasistických kritérií, nepotřebujeme od nepřátel českého národního školství ani monitoring hladu v českých školách. Kdy ty nevládní ziskovky konečně vyženeme?

Okomentovat