19.10.17

MŠMT: Náměstek Pícl ke vzdělávání žáků s autismem

Náměstek ministra školství Václav Pícl dnes v Praze uvedl seminář věnovaný vzdělávání dětí, žáků a studentů s autismem. Seminář s názvem „Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem“ se uskutečnil v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Seminář byl zaměřený na odbornou veřejnost, pedagogické pracovníky, odborné pracovníky školských poradenských zařízení, studenty, rodiče dětí se specifickými poruchami učení a další zájemce.

Hned v úvodu přivítal účastníky náměstek sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl: „Jsem rád, že se novelou školského zákona rozšířila od loňského školního roku skupina podporovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž jedněmi z nich jsou právě děti, žáci a studenti s lékařskou diagnózou autismu,“ řekl náměstek ministra Pícl a pokračoval: „Ze školské praxe nám jasně vyplývá, že vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra má svá specifika, a ty si vyžadují specifické postupy při práci ve školním i mimoškolním prostředí,“ dodal náměstek ministra školství Václav Pícl.

V rámci semináře vystoupil s přednáškou na téma „Intervence u dětí s autismem ve školním prostředí: zkušenost z Pensylvánie“ školní psycholog a certifikovaný behaviorální analytik Michael Miklos, který stojí v čele projektu PaTTAN Autism Initiative Ministerstva školství státu Pensylvánie.

S tématem „Otázka správného výběru“ se dále představila Amiris di Puglia z Dominikánské republiky, která poskytuje tak, jako Michael Miklos metodickou a konzultační podporu pilotnímu projektu pokusného ověřování modelu PaTTAN AI v České republice.

Se samotným pilotním projektem „Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative.“ pak seznámila účastníky semináře náměstkyně pro řízení sekce pro pedagogicko-psychologické poradenství, prevenci a institucionální výchovu Národního ústavu pro vzdělávání Jana Zapletalová.

Seminář připravilo MŠMT společně s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy s přispěním Pedagogických fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michala Nedělky.

9 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Absolvovala jsem KBT pro pedagogy. Samotny kbt nemuzu, neb nejsem psycholog a navic to stoji dost penez, ktere mi skolstvi nevrati. A do skol nam atestovani psychologove nepujdou. Nehlede na jejich miniaturni pocet. To je porad jak u blbejch na pude. A tento jejich projekt je zase jen projekt, ktery po naplneni grantu zhasne jak svice na hrobe. Chudaci deti.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Projektové udržování systému v chodu je pro svoji vysokou míru kampaňovitosti jen o hodně málo lepší, než kdyby se nedělo prakticky vůbec nic. To cimrmanovské střídání prvku očekávání s prvkem zklamání má pro slabší náturu až zničující charakter.
A jsou-li místo skutečných odborníků nasazovány náhražky v podobě ne právě nadějně proškolených laiků, pak to zavání značnou nepravostí páchanou na nebohých dítkách.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Autíci potřebují malinké kolektivy. Bývali zařazováni na praktické školy. Jenže dnes se můžou všude děti míchat, pouze na praktické se nesmí vzdělávat dítě, které nemá LMP. Buzerace a diskriminace, která nikomu nevadí.- Tudíž autíci přišli o možnost vzdělávání v malých kolektivech neboť na malých městech a vesnicích nikdy neseženete dohromady tolik PAS dětí, aby vám udělaly třídu. Kreténi ministerští.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jaký přínos má, když dítě s nějakou poruchou autistického spektra, pobývá v běžném třídním kolektivu? Vede to k zlepšení jeho hendikepu? Ocení to to dítě?
A je možné, že by se projevy některé z poruch začaly jevit až v pokročilejším věku?

Jana Karvaiová řekl(a)...

PAS je od narození.
Ke zlepšení to nevede.
Dítě to neocení, protože to bývají samotářští jedinci, kteří se většinou nezapojí. Pouze děti s velice lehkým aspergerem je možné integrovat do většího kolektivu. Pěkné dva filmy: Děti měsíce a Normální autistický film. První je funkčních autistech a je to drsné. Druhý je o aspergerec a nebezpečí nerozlišení této poruchy,protože vypadají normalně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici Vám, paní Karvaiová, děkují.
Pokud to dětem s poruchou moc neprospívá, pak to jejich zašantročení do světa, kterému nejspíš mnohdy ani dost málo nerozumějí, musí prospívat někomu jinému. Otázka tedy zní, komu? Jejich rodičům snad?
Příčinu případných projevů musejí tedy pytlici hledat jinde. Čím dál tím hůře snášejí totiž přítomnost pitomců ve svém okolí. Někdy to je až k uzoufání.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Uvědomte si, kolik peněz se nabalilo na inkluzi. je to stejné, jako mnoho jiných bombastických projektů. Školy něco málo dostanou. A pak si rozklikněte, kolik firem "školí" učitele v pár hodinách o inkluzi, kolik firem a za kolik "školí" asistenty pedagoga, kolik peněz jde do šablon, kolik firem se podílí na tzv. dalším vzdělávání o inkluzi. jde z toho halva kolem. Kolik se přispívá (asi ze státního) na různé konference, kde se sejdou stréci a tety, kteří si navzájem přitakávají, jaké je to pěkné a vydávají metodické příručky (za peníze). Na kolika projektech se přiživuje NUV nebo samo ministerstvo (projekt Dobré příklady z praxe, u NUV KIPR a další a další. Peníze tečou horem dolem, jen ne tam, kam by měly. A proto zavádíme další a další věci, které jsou kravinami. Počkejte si na revizi RVP ZV. To bude sado maso podobného kalibru. A pak zavzpomínejte na počítače do škol, tvorbu DUM atd,atd.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je to tak, je to chlív.
Nebohá dítka jako záminka pro přisátí se na rozpočet a dotace.

Unknown řekl(a)...

Aby nebyl všem hrůzám konec, připravilo MŠMT Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků ze dne 5. 10. 2017, které byly zveřejněny na oficiálním webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Okomentovat