25.10.17

MŠMT: Kolik stojí publicita Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání?

Dne 9. října 2017 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zaevidovaná pod č. j. MSMT-29005/2017-2. Žádost obsahovala následující dotazy:
  1. Jaká je výše alokované částky v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání?
  2. Jaká je výše částky povinné publicity v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání?
  3. Jakým způsobem je povinná publicita realizována?
  4. Jaká je finanční částka za vysílání spotů o OP VVV v České televizi?

K dotazům sdělilo MŠMT následující:
  1. Celková alokace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je 2 768 062 110 EUR.
  2. Částka určená na publicitu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) vychází z Dlouhodobého interního komunikačního plánu (zde je na celé širší programové období 2015 – 2023 plánován indikativní rozpočet ve výši 151,42 mil. Kč s DPH; tento rozpočet byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj) a dále je na každý rok připravován a Monitorovacím výborem OP VVV schvalován Roční komunikační plán, který obsahuje rozpočet na následující rok. Posledním schváleným Ročním komunikačním plánem je ten na rok 2017, v němž je rozpočet na publicitu a komunikační aktivity ve výši 41 185 150 Kč s DPH.
  3. Publicitu operačního programu tvoří několik hlavních oblastí: přímá komunikace s potenciálními žadateli o podporu, se žadateli a příjemci (informační semináře pro žadatele a příjemce), účast na veletrzích a konferencích, publikační aktivity (informační letáky, brožury), online komunikace (web, elektronický Newsletter, sociální sítě), mediální komunikace (mediální kampaň – televizní, online, tištěná) a PR (tiskové zprávy).
  4. Televizní část současné mediální kampaně OP VVV neprobíhá pouze na stanici ČT1, ale také na stanicích Prima a Nova. Kampaň byla spuštěna v listopadu 2016 a je plánována do února 2018. Celková částka za její realizaci včetně kreativní výroby je 36 058 968 Kč s DPH. Za vysílání spotů o OP VVV v ČT od listopadu 2016 do 31. 7. 2017 uhradilo MŠMT prozatím 6 131 497 Kč s DPH, do konce kampaně pak zbývá ještě uhradit za spoty v ČT 1 872 653 Kč s DPH. Celkově tedy za spoty v ČT bylo/bude uhrazeno 8 004 150 Kč s DPH.

Odpověď na žádost - zveřejněno dne 25. 10. 2017

Zdroj: MŠMT6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Celková alokace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je 2 768 062 110 EUR.

Každá publicita něco stojí. Tak si pytlici vzpomněli, jak dopravní podniky v naší Matičce investovaly nemálo desítek milionů na raklamu, aby lidé jezdili tramvají a metrem. Jo, a taky autobusem. Ona taková reklama v televizi, že vzdělávání se je radost a zábava jistě potěší.
Téměř sedmdesát miliard korun... A to je jako investice, a nebo jako spotřeba?

Jana Karvaiová řekl(a)...

I zde mne napadá pouze šrapnel.
A to je jen jeden operační program.
Kurnik, kolik stojí všechny ty srandy dohromady?
Umíte si představit, jaké by bylo školství, kdyby se to dalo školám???????

Radek Sárközi řekl(a)...

Za tu cenu by byl celovečerní film, který by si na sebe sám vydělal v kinech, ne? V rámci product placementu by se tam všude dala loga OP VVV a vlaječky EU a hlavní postava by díky kompetencím nabytým v rámci OP VVV zachránila celou planetu před útokem mimozemšťanů. :-D

Unknown řekl(a)...

Dříve se říkalo, že dobré zboží se chválí samo. Už to neplatí?

Miloslav Novotný řekl(a)...

O jedné takové odtud financované cancárně, pořádané MUNI v Brně, s názvem: "Efektivní strategie pro zvýšení inkluze ve školách" nám vypravuje Martina Fojtů jako typická Murphyho odbornice čili genderově správně člověk přišedší jiného města, která v Brně studovala angličtinu a češtinu. Zdali studovala ve vidu dokonavém či nedokonavém, nebylo uvedeno.

Radek Sárközi řekl(a)...

Ještě by se někdo měl zeptat, kolik stojí administrativa. A kolik se po odečtení vlastně dostane do škol... Protože publicitu a administrativu má nejen celý OP VVV, ale pak ještě každý projekt samostatně.

Okomentovat