9.10.17

Jana Karvaiová: Sborovny nepřemýšlejí o koncepcích na padesát let dopředu

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK) a Učitelská platforma (UP). V této souvislosti připravila Asociace češtinářů malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovila některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi.


Jana Karvaiová, učitelka ZŠ, odpověděla mezi prvními.

Spontánně vznikají dvě učitelská (či především učitelská) sdružení. Domníváte se, že se jim skutečně podaří posílit roli učitelů při utváření a projednávání zásadních školských a vzdělávacích rozhodnutí?

Již vznik těchto uskupení dává tušit, že se pedagogická veřejnost aktivizuje více, než kdy v minulosti. Jestli se podaří posílit roli učitelů nevím, pouze v to velice intenzivně doufám.

Které z cílů obou sdružení byste preferovali? A které podle vás mají největší šanci na naplnění?

Největší šanci na splnění mají zcela konkrétní a krátkodobější cíle. Sborovny nepřemýšlejí o koncepcích na padesát let dopředu. Trápí je současnost a tu chtějí změnit. Proto se je také podaří k tomuto cíli (nebo cílům) lépe zaktivizovat. Neboť pracovat musí většina, nejen hrstka nadšenců. Dlouhodobější cíle jsou také nezbytné, ale musí se dost promyslet, aby nevznikaly květnaté projekty pro sebe samé.


Vidíte v koncepcích a stanovách obou sdružení něco problematického? (Odkazy na příslušné dokumenty ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.)

Vše je ve stádiu vzniku, tudíž nepředpokládám, že by koncepce a stanovy byly nějak neměnné. Opět předpokládám, že po počátečních zmatcích a možná i nesouladech každé jedno uskupení uvede své základní dokumenty do souladu s názory členské základny.

Zdroj: Asociace češtinářů pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), titulek redakce.

Žádné komentáře:

Okomentovat