25.10.17

Jak zjednodušit Rámcové vzdělávací programy? Veškeré to explicitní vyjmenovávání učiva je pouze materiálem pro testokracii!

V diskusi na České škole se objevily radikální návrhy Zdeňka Sotoláře na zjednodušení Rámcových vzdělávacích programů. Zdá se, že jsou zcela proti duchu jejich připravované revize...

Diskuse probíhá u článku Jany Strakové Dějepis je možno učit i jinak, kde autorka uvádí jako příklad překlad britského Národního kurikula z dějepisu pro druhý stupeň základní školy.

Zdeněk Sotolář v komentáři navrhl následující:

Učivo bych charakterizoval stručně:

pravěk, starověk, středověk, novověk, současný svět.

Zbytek nechť je v rukou učitele.


Na dotaz, jak by mělo vypadat stručné vymezení učiva do RVP pro češtinu pak odpověděl takto:

Například celý pravopis základní školy by se mi vešel do jediného výstupu

- žák vytváří pravopisně správné texty

Není potřeba vyjmenovávat dílčí dovednosti (vyjmenovaná slova, čárky, shodu...) Kromě toho sloveso "vytváří" samozřejmě zahrnuje i práci s pomůckami (Pravidly, Wordem...) Pravopis by se hodnotil pouze v rámci textu. Diktát pouze ověřuje, zda žák udrží deset dvacet minut tužku. A to je spíš tělocvik.

Ani tento návrh by nejspíš neprošel, protože se takový výstup nedá testovat stylem a) b) c) d). Čekám, kdy se už konečně začne diskutovat o podobě revidovaných výstupů. Konkrétně.


Z diskuse vybíráme ještě další komentáře Zdeňka Sotoláře:

Představa, že se dá odpovědět právě jen seznamemem učiva je nesmyslná.

Žák by měl zvládat práci s prameny písemnými i nepísemnými,

žák by měl umět hledat mezi historickými událostmi souvislosti, měl by si uvědomovat příčiny a následky událostí a především by měl hledat v historii poučení, vysvětlení současnosti,

žák by si měl uvědomovat dědictví minulosti.

A tohle všechno na učivo o pravěku, starověku, středověku, novověku a současnosti.


A to nejdůležitější:

Veškeré to explicitní vyjmenovávání učiva je pouze materiálem pro testokracii.

21 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

zahrnuje i práci s pomůckami (Pravidly, Wordem...)

Explicitní vyjmenovávání pomůcek je pouze pro diletanty, aby měli záminku k buseraci. Takže jestli, pak 'textovým editorem'...
Zjednodušení lidské DNA je ovšem průchodnější.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ano, textovým editorem.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Úprava asi moc nepůjde a to z jednoho důvodu. jelikož jsme si učitele vychovali oborově, stojí si každý za tím svým.A málokdo je schopen ustoupit byť jen o píď.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Teď jde o to, jakým směrem se vydá tzv. revize RVP. Pan ministr řekl, že od kompetencí k učivu. Už Standardy byly připraveny kvůli a pro testování. A ČŠI si (před)připravilo baterii vědomostních testů (žák nerozumí ničemu, ale pamatuje si, že). Přibyl také další uzlový bod.

Unknown řekl(a)...

Stačilo by, kdyby představitelé nebo zástupci jednotlivých oborů dokázali ve svých oborech vybrat a definovat základní učivo a na tom se shodli. Potom by nebyly žádné RVP zapotřebí.

Unknown řekl(a)...

Hodně přehnané, vágní a pro plánování vzdělávacích výstupů v podstatě nevyužitelné.

Jiri Janecek řekl(a)...

"Úprava asi moc nepůjde a to z jednoho důvodu. jelikož jsme si učitele vychovali oborově, stojí si každý za tím svým.A málokdo je schopen ustoupit byť jen o píď."

To by možná bylo lepší začít teda změnou přípravy učitelů, ne? Co třeba místo Fy, Che, Ze, Bi udělat aprobaci přírodovědu, a z Dě/ON... společnskovědu. A vždycky v kombinaci s něčím nosným, Ma/CJ/ČJ...
A na těch školách by to klidně mohlo zůstat po předmětech, jak to je dnes...

Jana Karvaiová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...

Napadá mě toto - učitel fyziky by rozhodně fyziku měl umět. Totéž u ostatních oborů. Jen mi přijde, že na to, aby vzdělávali žáky na základce a střední škole toho musí umět třeba jako fyzik jaderný. A tak bych spíš navrhovala,aby se na peďácích učilo učit a bylo více praxe v terénu. Nikdy jsem třeba nepochopila, proč kolegyně prvostupňové na koleji šprtjí staroslověnštinu. No a já třeba antropomotoriku. Dnes si už pamatuji jen ten název.

Unknown řekl(a)...

Proč podrobné vymezení učiva.

Řada učitelů je nekvalifikovaných a není schopna připravit co učit a jak to učit. A bude hůř. Kde nejsou peníze, nejsou ani lidi.
Nejlepší by bylo vrátit se k osnovám, jasným a dobrým učebnicím a metodickým příručkám. Ale to chce peníze a státní podporu.
Musí být dáno co má žák umět. Metody ať si zvolí škola, ale měla by zde být jasná státem garantovaná cesta, jak toho dosáhnout. Kdo chce jinou cestu, ať si volí jinou cestu, ale výsledky musí mít.
Plané bláboly o klíčových kompetencích(nahrazující dřívější ideologické cíle) je třeba zestručnit. A specifikovat. Rozvíjet kompetence k učení na střední škole je trochu pozdě.

Spojení předmětů.

Jestliže spojíte předměty, tak zákonitě učitel klesne v úrovni. Nelze zvládnout 4 předměty ve stejné úrovni jako 2. A z dnešní kvalitou studentů učitelství už teprve ne. Uvědomte si, jak moc klesla kvalita výstupů na všech typech škol. Najděte si staré osnovy, učebnice a porovnejte to s dneškem.
Jen pro inspiraci. Dle osnov z r. 1984 měly všechny! tříleté učební obory za tři roky předepsáno 8 hodin matematiky(4 2 2). Dnes se zvedl s velkou slávou počet hodin matematiky u některých učňů ze 3 na 4, protože se všichni diví, jak nástavby propadají u státní maturity. 8 hodin matematiky měly za 4 roky netechnické maturitní obory, kterým to zvedli kvůli povinné státní maturitě na 10.
Úroveň znalostí.

Jiná hloubka je třeba na MŠ, ZŠ a jiná na SŠ a VŠ. Proto je odděleno učitelství 1. stupně od učitelství 2. stupně a SŠ. Je pravda, že se učitelé občas učí i věci co nikdy neužijí, ale měly by kromě toho, že zvládají perfektně svůj obor, také nahlédnout do vyšších sfér, aby věděli o čem žákům vykládají. Je to otázka míry a kvalit přednášejících. Ne každý vědec je dobrý učitel. A průšvih je, že oborová didaktika není ceněna tak, jako vědecká činnost. V některých oblastech (učiliště) vůbec neexistuje!

Jsem normální SŠ učitel, nejsem ani politik, úředník, ani VŠ pracovník. Jen se zajímám o situaci nejen na naší škole a když vidím tu katastrofu, je mi z toho zle.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Musí být dáno co má žák umět.

A znamená to, že musí být učivo pečlivě vyjmenované?

Žák musí vědět, že byl nějaký pravěk. Ale není důležité k tomu vyjmenovat seznam učiva. Důležitější je, co se dozvíme a nedozvíme z hmotných pramenů, nebo jaké důsledky měl vznik zemědělství, nebo naopak jakou příčinu mělo usazení se.

Miloslav Novotný řekl(a)...

"Nejlepší by bylo vrátit se k osnovám, jasným a dobrým učebnicím a metodickým příručkám. Ale to chce peníze a státní podporu. Musí být dáno co má žák umět."

Myslím, že pan Vaněk to popsal přesně, netřeba nad tím slovíčkařit, zdali příkladmo nebo výčtem.

Co pan Vaněk připomněl, je přesně to, co bylo třeba rozvrátit. Vzdělávací systém. Proto se musel v překladu ztratit správný význam slova competency. Mluvit v českém jazykovém prostředí o kompetencích žáků není pouhý nesmysl, je to vědomé podsunutí neusazeného pojmu za všem srozumitelné: schopnost. Té je třeba dosahovat a osvědčit ji. Škůdci českého národního školství nepřinášejí pokrok do vzdělávání, jen se živí jako přenašeči infekce do jeho orgánů v naději, že podlehne celkové otravě.
Ostatně celé toto diskusní vlnobití v čajové lžičce rozpoutal patnáct let starý článek absolventky mat-fyz Strakové o jejích představách o výuce dějepisu, provokativně vyšťouraný u Komárků na ČŠ.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Asi bych se taky vrátila k osnovám. Byly většinou jasné a celkem stručné. A dle mého názoru i nabízely prostor k dalšímu rozvoji podle toho, jak se vám sešla třída. Jednou jste to sotva plnili , jindy naopak jste si přidávali. Tak by to mělo být. Vynechat všechny kecy o kompetencích a dalších blbákovských věcech. Vždyť tohle učitelé dělali odjakživa- učili i vychovávali. To se snad ani jinak nedá. Jen se to nenazývalo vzletnými názvy . Byla to samozřejmost. Když prohlédnu náš ŠVP, polovinu zaberou kecy, které nikdo nečte, tedy kromě inspekce. Vy snad někdo tohle čtete v průběhu roku? Já to četla loni (nechtěně), když jsme s kolegyní předělávaly naše švp podle nových pravidel. Tak jsem přišla na to, kolik balastu tam je a bohužel tam asi být musí. Jako kdyby nám za každé slovo někdo měl zaplatit - kéž by.

Nicka Pytlik řekl(a)...

kolik balastu tam je a bohužel tam asi být musí

Pytlici si původně mysleli, že proto, aby se skryla podstata.
Dnes je jim jasné, že proto, aby se ta podstata úplně vytlačila.

Nicka Pytlik řekl(a)...

není schopna připravit co učit a jak to učit

Není schopna učit, proto alternativně provádí.
Není schopna ani hodnotit, proto volá po autoevaluaci žáků.
A protože pak není ochotna za to převzít odpovědnost, vzývá autonomii žáků.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Když prohlédnu náš ŠVP, polovinu zaberou kecy, které nikdo nečte,

A kdo ty kecy tam napsal?

Jak jste výstižně napsala, učitelé jednotlivých předmětů trvají na svém oboru a já vidím i na našem ŠVP, že tam často narvali daleko víc, než bylo kdy v osnovách.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

provokativně vyšťouraný u Komárků na ČŠ.

Zaplaťpánbůh zaň. Zatím se k revizi rvp nikdo nevyjadřuje a jednoho dne se budeme divit.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A je to pravda, pane Sotoláři,. kdybyste si teď sedli jen ve sborovně a řekli si - každý učitel předmětu řekne, co škrtne z osnov- to by bylo asi halo.

A ten balast - ano, napsali jsme to my, protože to tam prostě být musí. Třeba všechny kompetence ke každému předmětu zvlášť. To jsou bláboly na entou, jenže je nešlo vynechat.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A je to pravda, pane Sotoláři,. kdybyste si teď sedli jen ve sborovně a řekli si - každý učitel předmětu řekne, co škrtne z osnov- to by bylo asi halo.

Jednou jsem na přebujelost osnov upozornil (jako ten koordinátor) a nikam jsme se stejně nepohnuli. Ale právě ty osnovy (tedy učivo) jsme si tam napráskali sami, tady jsme měli poměrně volné ruce.

A k odstranění toho všeho dalšího balastu jsem (jako zbytečný koordinátor) nedostal možnost.

Unknown řekl(a)...

Ten balast byl tvůrcům RVP předepsán z vyšších míst a průřezová témata se dolepovala dodatečně.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pane Sotoláři, svými nápaditými nápady se jen připojujete k zástupům ode zdi ke zdi reformátorů českého školství. Pravidla silničního provozu také lze shrnout do ustanovení: "Po silnicích se jezdí vpravo".
Copak jste se všichni zbláznili?
Vezměte do ruky jakoukoliv odbornou publikaci, roztrhejte ji na jednotlivé stránky, zahoďte obsah, začerněte všechny nadpisy, vše řádně promíchejte a podávejte.
Struktury se neproškrtávají, ty se musí zgruntu přepracovat.
A ještě na okraj, zvláštním způsobem pendlujete mezi Ich a Wir formou.

Okomentovat