27.10.17

DUM: Nebezpečné výzvy v online prostředí

Další z letáků Centra prevence rizikové virtuální komunikace (realizátor projektu E-Bezpečí) Pedagogické fakulta Univerzity Palackého varuje: V prostředí internetu se setkáváme s velkým množství výzev (tzv. challenge), které nabádají k často nebezpečnému chování, které může způsobit uživatelům internetu (především dětem a dospívajícím) vážnou zdravotní újmu. Online výzvy uživatele často nutí k zapojování se do nebezpečných úkolů, u jejichž plnění se uživatelé fotí či natáčejí, výsledek sdílejí a motivují tak další online diváky k zapojení se. Většina výzev v prostředí internetu existuje v latentní formě - pokud nejsou medializovány, zasahují velmi omezený okruh uživatelů. V případě medializace a masivního virálního šíření však mohou uživatelům internetu způsobit vážnou újmu. To, že se dítě do rizikových výzev zapojuje, lze rozpoznat prostřednictvím různých fyzických příznaků - poškození rtů, poškození kůže, očí apod. v závislosti na typu výzvy, kterou dítě na internetu vyzkoušelo.
Zdroj: E-Bezpečí

Žádné komentáře:

Okomentovat