26.10.17

DUM: Co jsou fake news

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vydalo leták pro školy, ze kterého vybíráme: Termínem fake news označujeme lživé a nepravdivé zprávy), někdy se termínem fake news označuje také samotná žurnalistika, která je založena právě na úmyslném šíření těchto nepravdivých informací prostřednictvím masmédií – v posledních letech především sociálních sítí.


Žádné komentáře:

Okomentovat