27.10.17

ČMOS PŠ: Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

Z textu petice vybíráme: "Volební programy politických stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, zdůrazňují potřebu preferovat školství jako nejdůležitější podmínku dalšího společenského rozvoje. Úroveň školství na všech jeho stupních – od mateřských škol až po univerzity – nelze zvyšovat bez vytvoření podstatně lepších materiálních podmínek, a to i platových a mzdových."

Pro Poslaneckou sněmovnu
PČR Pro Senát PČR
Pro vládu ČR

Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

KONEC LEVNÝCH UČITELŮ A AKADEMIKŮ

Volební programy politických stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, zdůrazňují potřebu preferovat školství jako nejdůležitější podmínku dalšího společenského rozvoje.

Úroveň školství na všech jeho stupních – od mateřských škol až po univerzity – nelze zvyšovat bez vytvoření podstatně lepších materiálních podmínek, a to i platových a mzdových.

Na základě dlouhodobých poznatků požadujeme:

  • Politické strany, které vytvoří vládní koalici, potvrdí, že jednoznačně naplní sliby voličům, pokud jde o vzdělávání nastupující generace.
  • Vládní prohlášení musí jednoznačně obsahovat přehledná, časově uspořádaná a kontrolovatelná opatření, jak slibované cíle, včetně zajištění finančních prostředků, zabezpečit.
  • Česká republika se musí přiblížit vyspělým zemím EU, kde výdaje na vzdělávání dosahují 6 % HDP.

Iniciátoři této petice prohlašují, že budou plnění požadavků sledovat, využívat svůj vliv při jednáních sociálních partnerů a uplatňovat všechny legitimní prostředky k jejich prosazení.

V Praze dne 25. 10. 2017

Petiční výbor:

Petr Baierl, Goethova 5, 301 00 Plzeň
František Barták, Máchova 10, 301 00 Plzeň
Markéta Seidlová, Žitavského 538, 156 00 Praha 5
František Dobšík, Osvobození 802/6, 165 00 Praha 6

Jménem petičního výboru jednají: Petr Baierl, František Dobšík

Adresa k zasílání podepsaných petičních archů:

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1

Termín zasílání: nejpozději do 1. 12. 2017

3 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Odbory mají bohužel v petici jeden nepřesný údaj: "Česká republika se musí přiblížit vyspělým zemím EU, kde výdaje na vzdělávání dosahují 6 % HDP." Průměr EU je nižší...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

To jako petice pro tuto dosluhující vládu a sněmovnu? Perfektně načasované.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

Nemělo to být spíš
'Petice za podmínky pro kvalitní vzdělávání'?
Ale ono je to jedno. Dnes už stejně nikdo neví co je co, a kdo s kým o čem pro koho...

Okomentovat