9.9.17

Ze sociálních sítí: Omluvenky od rodičů nebudou akceptovány

SvobodaUčení.cz pokračuje ve zveřejňování textů, které ukazují, jak to v mnoha školách ve skutečnosti chodí. Tentokrát se podíváme na střední školu Škola Kateřinky v Liberci.
Přiznám se, že bych na tuto školu své děti asi nedal...20 komentářů:

Ygrain řekl(a)...

Ono to není zrovna moc čitelné, tak nevím, jestli jsem to dobře pochopila - žáci absentovali a kašlali na domácí přípravu, tak škola přistoupila k represívním opatřením? To si tedy dovolila přespříliš!

Studentovo studium a z něho plynoucí výhody (zdravotní a sociální pojištění, sleva na dopravu atd.) jsou hrazeny státem, takže sorry jestli stát má pocit, že jím placená instituce má právo po studentech vymáhat, aby si plnili povinnosti stanovené školním řádem (je-li škola plně soukromá, bez státních dotací, pak je samozřejmě z jejich strany nemoudré, když po svých studentech tak šlapou, ale to asi není tenhle případ), takže co tedy vlastně chce tento web říci? Že student, který se přihlásil na obor, kde je forma studia stanovena jako denní, by měl mít právo absentovat, kdy chce? Nebo snad vlastníci webu nikdy neviděli rodiče, který svému potomkovi kryje absence (případně potomka falšujícího podpisy)?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Až půjdou pytlici do důchodu, bude to 240 let po smrti Marie Terezie, a pořád bude to školní docházení povinné. Děs běs!
A proč jako? Komu to má prospět? Je přece věcí samotného žáka, jestli do školy dorazí či nikoli. Jeho výsostnou věcí. Učitelé se durdí, že nám žactvo absentuje nad míru. No a co, ptají se pytlici. V čem, nebo jak je učitel omezen, když žák ve škole není. Kdo ve škole není, neprudí. To dá rozum.
Jen si spočítejme, kolik vzdělávacího času padne na aktivity alternativní. Kolikrát se už stalo, že pytlici nějakou třídu neviděli klidně měsíc v kuse. Což o to, když je pryč celá třída, budiž. Pikantnější je, když je pryč část třídy, a to převážná. Různé výměnné pobyty, sportovní aktivity, a tak nějak podobně. Kolikrát už našli v učebně taky jen tři, čtyři žáky. Nakoneč proč ne. Přípravka na idividualizaci výuky...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ostatně není čistě náhodou v nějaké vyšší právní normě zakotveno, že nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, a že žák zletilý si absenci omlouvá sám?
A nebo je to tak, že na pozemních komunikacích se jezdí vpravo, pokud si to ovšem majitel cesty nestanoví jinak?

Eva Adamová řekl(a)...

Je to jen ukázka toho, že školy jsou z docházky žáků dost zoufalé, bohužel zoufalejší než mnozí rodiče, kteří si omlouváním svých nebožátek dost kálejí do svého vlastního hnízda. A já bych je také klidně nechala, ať si tam kálejí, každý ať je svého štěstí strůjcem.

Josef Soukal řekl(a)...

Ono bývá zakotveno, že nejedná-li se o neplánovanou absenci (nemoc apod.), rodič či žák žádají školu o uvolnění. Sloveso žádají si nevysvětluji jako oznamují (škole).

Ygrain řekl(a)...

Nechať si klidně kálejí, i nos bych jim v tom vymáchala, ovšem nechce-li se student vzdělávat, ať přestane využívat studentských privilegií a jde k lopatě nebo notebooku nebo čím by si chtěl vydělávat. Proč jim máme z našich daní platit bezstarostné mládí? Nechtějí chodit do školy, fajn, tak ať tedy nechodí - vůbec. Takhle tam třeba jen zabírají místo někomu, kdo by tam býval chodil raději, a když pak nezískají kvalifikaci, kterou "studovali", představuje jejich studium vyhozené peníze. Chtějí-li mít možnost studovat, kdy se jim to hodí a zlíbí, ať si najdou obor, který se dá studovat dálkově, namísto remcání, že u denní formy studia se denně požaduje jejich přítomnost.

"Učitelé se durdí, že nám žactvo absentuje nad míru. No a co, ptají se pytlici. V čem, nebo jak je učitel omezen, když žák ve škole není."
Pytlici žertují? Problém není, když student absentuje, ale když po té absenci dorazí dutý jak bambus, a než si stihne všimnout, co se dělá, už zase absentuje, takže v ty dny, kdy milostivě poctí třídu svou přítomností, je pro práci ve třídě nepoužitelný. Navíc si kolikrát myslí, že jeho sebevyjádření prostřednictvím absence, či co to měl tak děsně důležitého na práci (brigáda, nový Counterstrike atd), nějak zavazují vyučujícího, aby mu vše individuálně dovysvětloval, páč on se přece nebude obtěžovat nějakým zjišťováním od spolužáků.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Žádají školu? A proč?
Jaké má takový třídní učitel detektivní nástroje na dopátrání se pravdy?
Když pytlici třídničili, a to už je pěkných pár let, on je za to prý nějaký příplatek, či co, pojímali onu omluvnou formulku právě a jen jako doklad toho, že rodič alespoň tuší, kde se mu dítko potuluje. Pytlici se ani nedožadovali nějakého zdůvodnění či dokladu. Proč taky... Omlouvám, prostěěě, a šmytec.

Ygrain řekl(a)...

" Omlouvám, prostěěě, a šmytec"
To se dá dělat, když se návštěvy lékařů, svateb, pohřbů, úřadů atd. nevyskytují podezřele často nebo když návštěva zubaře v místě bydliště nepokrývá celý den. Pokud se tento fenomén začne vyskytovat, je nutno ho v zárodku utnout, protože jakmile to projde jednomu chytrákovi, rozveze to celý kolektiv.

Josef Soukal řekl(a)...

Na webu Svoboda učení najdeme celou řadu štěpných myšlenek:

Škola nemá nic společného se svobodou. Zaprvé, existují státní zákony, které nařizují, že buď budete chodit do školy, nebo se naučíte přesně to, co byste se naučili ve škole. Taková forma vzdělávání není volbou: je vynucená zákonem.

"Teď bych se však chtěl zaměřit na násilí, které na svých dětech pácháme tím, že je jako společnost nutíme chodit do školy. Existuje-li povinná školní docházka, školy jsou vězením podle definice toho slova. Vězení je místo, kde je jednotlivec nucen být, a v rámci něhož si lidé nemohou zvolit, kde a kdy budou vykonávat svoje aktivity. Děti nemohou odejít ze školy a v rámci školy se nemohou vyhnout zlým učitelům, skličujícím a nesmyslným úlohám nebo krutým spolužákům. Pro některé děti je tím jediným způsobem, jak se vším skoncovat – jak se dostat ven – sebevražda.
Mnoho toho bylo napsáno o problému školního šikanování a souvisejících problémech, jako je všeobecná nešťastnost, znuděnost a cynismus studentů ve škole. Nikdo nenašel způsob řešení těchto problémů a nikdo ani nenajde, dokud dětem nezaručíme svobodu skončit tam, kde jim to nesvědčí. Tím jediným způsobem, jak vyřešit tyto problémy jednou provždy, je zcela se zbavit donucování." - Peter Gray

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici žertují?

Pytlici si už ani nevzpomenou, kdy žertovali naposledy.

Proč jim máme z našich daní platit bezstarostné mládí?

A není jedno, jestli se jim z daní platí nestudium, a nebo nepráce. Nakonec přístup kohokoli ke studiu a životu vůbec je každého věc. Do toho pytlici doopravdy nehodlají strkat svůj nos. První, kdo takto se angažujícího učitele podrazí, je ředitel školy.
Použitelnost žáka pro práci ve třídě pytlici neřeší. Dá se dobře popracovat i ve čtyřech, pěti lidech. V nejhorším případě si pytlici vystačí sami.

Ygrain řekl(a)...

PS Telefon lékaři (ze školní pevné linky, tj. služební hovor) snadno odhalí skutečnou dobu vyšetření, a pan Google zase poradí s častými dopravními zácpami a zpožděnými spoji. Obvykle stačí před třídou jednou-dvakrát oznámit, že student XY nebude jezdit busem v 7:10, který zastavuje v každé díře, ale rychlíkem v 6:55, kterým bude pohodlně stíhat, a kandidátů na prověření jejich dopravní situace výrazně ubude.

Josef Soukal řekl(a)...

Aniž bych se chtěl dopustit nějakého podsouvání něčeho někomu, napíšu, že se domnívám, že Pytlíci žertují, a to z jistého pocitu zoufalství nad tím, kam se dnes škola posouvá. (I) já takové stavy mívám; dostaví-li se při výuce, prohřešuji se proti všem zásadám doktorek Nováčkových a spol. chmurnou ironií, popř. necitlivostí a tzv. nekorektností, např. souvětím "Tvoje výsledky jsou odrazem toho, že si do školy chodíš, jak chceš, neděláš nic a neumíš nic."

Ygrain řekl(a)...

"Vězení je místo, kde je jednotlivec nucen být, a v rámci něhož si lidé nemohou zvolit, kde a kdy budou vykonávat svoje aktivity"

Pán zřejmě naivně předpokládá, že všichni lidé by chodili do práce, kdyby nemuseli. Copak takový chirurg může prohlásit, že dneska operovat nebude, protože by radši dělal něco jiného?

Ygrain řekl(a)...

"Použitelnost žáka pro práci ve třídě pytlici neřeší. Dá se dobře popracovat i ve čtyřech, pěti lidech. V nejhorším případě si pytlici vystačí sami."

Samozřejmě že čím méně, tím lépe, ale neplatí to, pokud se tam rozvaluje na lavici dacan bez pomůcek i bez zájmu a opruzuje. Nechce-li do školy chodit, ať skončí a najde si něco, co mu bude vyhovovat lépe. Chce-li chodit, tak ať svým přístupem neodrazuje ostatní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Omlouvám, prostěěě"

Pardon, aby nebylo mýlky. V pytlikovském pojetí žáka omlouvá jeho zákonný zástupce. Učitel omluvu přijímá bez výhrad a prodlení. Co s tím taky jiného.
Coby třídní učitelé akceptovali pytlici formulaci bez udávání jakéhokoli důvodu: 'Omlouvám dceru/syna' a datum. Pytlici tak nějak netrpěli potřebou přepočítávat umírající příbuzné svých žáků.
Ani teď se pytlici nedožadují, by se jich žáci dovolovali, jestli mohou nepřijít, a nebo odejít z nějakého důvodu. Prostě nepřijdou nebo odejdou, pytlici to zaznamenají do elektronické třídní knihy, a tím jejich angažmá v této věci končí. Na věčné časy, a nikdy jinak.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Copak takový chirurg může prohlásit, že dneska operovat nebude...

Může. Proč by nemohl. Jde o to, jak se k tomu postaví ředitel nemocnice.
Dnes zpravidla pojebe primáře, že neakceptuje chirurgovo vlastní pracovní tempo, jeho oprávněné potřeby, nedopřeje mu zažít pocit úspěchu, vnitřně jej nemotivuje a nečiní chirurgii patřičně zábavnou. Nebo tak nějak.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Podívejte se, pane kolego, když nebudeme mít na oddělení chirurgy nebude na odměny... Na vaše ne, samozřejmě. A zastavte se příležitostně u mne v ředitelně. Ukáži vám ten stoh žádostí o přijetí za primáře na chirurgii mojí, eh, co to povídám, naší nemocnice."

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím si, že tato debata by tu nebyla ve chvíli, kdyby učitelé nebyli nařknutí úplně ze všeho, včetně globálního oteplování. Učitel, který učí déle jak 10 let byl pomalou masáží médií ale i inspekce a ministerstva přesvědčen ( dle rčení 100x nic umořilo i vola), že je příčinou veškerých frustrací našeho školství. Reakcí jsou potom podobné školní řády, kde se školy snaží vytvářet si samy na sebe alibi, které jim je nakonec stejně na prd, protože když přijde inspekce, vina padá na koho za všechno? Na školu. Tudíž tu máme klasické psychologické interaktivní bludné kruhy. A vystresované pedagogy, kterým stále jen nakládájí na hřbet,ale nikdo je nepochválí, natož aby veřejně prohlásil, že vina je na rodičích, špatné práci ospodu nebo úplně pitomě postavené legislativě (viz např. poslední rok předškolní docházky, za který tak příští duben, květen dostanou nakládačku učitelky mateřských školek).

Ygrain řekl(a)...

"Ani teď se pytlici nedožadují, by se jich žáci dovolovali, jestli mohou nepřijít, a nebo odejít z nějakého důvodu."

Však na vás taky není, abyste něco dovoloval či zakazoval. Pokud nejste třídní, žáci k vám nemají ani ohlašovací povinnost.

"Prostě nepřijdou nebo odejdou, pytlici to zaznamenají do elektronické třídní knihy, a tím jejich angažmá v této věci končí."

Samozřejmě. Dál to má na hřbetě třídní.

"Myslím si, že tato debata by tu nebyla ve chvíli, kdyby učitelé nebyli nařknutí úplně ze všeho, včetně globálního oteplování."

Howgh.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A kolik pitomostí pokryje ČŠI?

Okomentovat