30.9.17

Vybíráme z archivu: Pavlína Baslerová: Několik střízlivých postřehů k diskusi nad „integrační vyhláškou“

Vracíme se v rubrice Vybíráme z archivu do horkého června 2015, kdy se připravovala nová podoba proinkluzivních opatření.

Podoba vyhlášky, která byla prezentovaná v pondělí na MŠMT, je opravdu špatná a připomínkovat nejde. Náš projekt vydal samostatné stanovisko k návrhu této normy.

Několik střízlivých postřehů k diskusi nad „integrační vyhláškou“ ze strany metodika (speciálního pedagoga) týmu projektu SPIV:

  1. Podoba vyhlášky, která byla prezentovaná v pondělí na MŠMT, je opravdu špatná a připomínkovat nejde. Náš projekt vydal samostatné stanovisko k návrhu této normy.
  2. Vyhláška v prvé řadě vůbec (nebo jen zcela výjimečně) koresponduje s přijatou novelou §16 ŠZ.
  3. Zákonu je vytýkáno (a z uvedené diskuse je to více než patrné), že bude znamenat masivní úprk žáků ze speciálních do základních škol. Žádný úprk se konat nebude – více než 50% žáků se SVP dnes v těchto „běžných“ školách je! A řada z nich je tam vzdělávána bez jakékoliv finančně dotované podpory! Zákon je podle celého autorského týmu příležitostí pro naplnění speciálních vzdělávacích potřeb i těchto dětí: dětí a žáků nemocných, žáků s oslabením kognitivního výkonu…
  4. Jestliže zákon - snad jednou přesněji i vyhláška - říkají CO, KOMU A KDE, Katalog podpůrných opatření zpracovaný v rámci projektu SPIV (týmem doc. Michalíka) říká učiteli, JAKÉ PROSTŘEDKY K TOMU MŮŽE VYUŽÍT. Je to metodická podpora určená učiteli vzdělávajícího žáka s potřebou podpory ve stupni 1 (dle ŠZ plně v kompetenci školy) a je pojítkem mezi školou a školským poradenským zařízením (ve stupních 2-5). V žádném případě nenahrazuje speciálního pedagoga ani speciální školu, ale může pomoci tam, kde se odborných služeb nedostává.
  5. Podpůrná opatření v Katalogu PO jsou popsána tak, aby mohla být uplatněna ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez ohledu na to, zda jsou vzděláváni ve škole běžné či speciální (pomůcky, využití asistenta pedagoga, speciálně pedagogická péče…).
  6. Je podle nás více než nešťastné, že projednávání vyhlášky (i samotného zákona) je časově spjato s rušením přílohy 2 pro vzdělávání žáků s LMP. Zákon už bude pravděpodobně navždy brán jako něco, co zrušilo přílohu, i když to podle nás opravdu tento zákon neřeší. Zrušení přílohy není dobrou zprávou pro vzdělávání žáků s LMP (ti se zákonem ani vyhláškou nezruší…). Je to jen pokus o přemalování cedule (jednoho přemalovávání jsme už byli svědky v době rušení zvláštních škol a zavádění ZŠ praktických). Toto přemalování ale bude víc bolet.

Pavlína Baslerová, speciální pedagog, věcný manažer projektu SPIV pro oblast Katalogu PO

Žádné komentáře:

Okomentovat