26.9.17

Vladimír Ochrana: Neustálé vydírání lidskými právy

Do sboroven se opět vplížil strach. Není to strach nepodobný řádění normalizačních komisařů, kteří trestali a vyhazovali kantory za to, že odmítli zaměnit obsah pojmu agrese za internacionální pomoc. Dělnická třída a její vedoucí síla se na ně rozzlobily, a to přes ujišťování Slováka, že s Dubčekem stojí a s Dubčekem padá. A přes ujišťování, že se nikomu nic nestane, nespokojenost pravověrných soudruhů dostoupila do takové výše, že svá pracovní místa musely opustit statisíce zaměstnaných.

Z článku na webu Neviditelný pes vybíráme:

Paní učitelku jsem pozval proto, abych si vyjasnil situaci. Před mnoha měsíci jsem ve školské radě hlasoval pro její potrestání ředitelem. Ale až na druhý pokus. Při jednání jsem byl zásadně proti tomu, aby za to, že liskla cikánského krajně nevycválaného žáka, byla potrestána podle Zákoníku práce i odebráním odměny a osobního příplatku. Dodnes se mi vrací otázka, zda jsem nepochybil. Paní učitelka mi vypráví: „Mladý nevychovanec se rozhodl, že mne, mne a i několik dalších kolegyň bude oslovovat: Ty pičo! Opakovaně a s úšklebky. Z nich jsem vyčetla jeho jistotu – Mně se nic stát nemůže. - Kázeňské prohřešky jsme s jeho rodinou řešili mnohokráte. Vlastně stále řešíme. Bezúspěšně. Jednou, když na mne na chodbě takto sprostě vybafnul, rozběhla jsem se za ním a na záchodě, kde se ukryl, jednu dostal.“ Paní učitelka vyprávěla dále, o problémech s rodinou, o tom, že nejagresivnější členkou rodiny je babička či žena, která se za babičku vydává, protože struktura rodiny se dá jen stěží vystopovat. „Prostě s nimi nehneme. I ten doktor, ke kterému byl hoch babičkou nasměrován, jak to mají v rodině nacvičené, napsal zprávu ne o prosté facce, ale o masakru. Následně hoch do školy nechodil. Když v době absence čekával na své kumpány před školou, jist si svou nedotknutelností, poškleboval se mi a všem pedagogům.“

Po facce začal cirkus. Příslušné organizace nastartovaly na ředitele s vyhrůžkami. Na radě školy, kde musel být tento incident projednán, jsem hlasoval proti potrestání. Ale ředitel nás požádal: „Pokud tento incident schválený nebude, budou pokračovat. Půjde to k soudu. Soud bude nerovný. Oni mají svoje advokáty, kterým nemusí za služby platit. Celý proces budou sledovat jejich organizace a budou událost zveličovat. Soud škola téměř s jistotou prohraje a zaplatí veškeré náklady, včetně případného odškodného za újmu. Bude to pojímáno jako diskriminace. A nevím, co si ještě vymyslí. Pryč od nich.“

2 komentáře:

Ygrain řekl(a)...

Kopíruju, co jsem řekla jinde:

Je sakra rozdíl, jestli se "jenom" dá pamětní deska na dům, anebo jestli se na tom místě postaví páchnoucí prasečák. Líbilo by se lidem, kdyby měl stát prasečák na místě bývalého hřbitova? Nebo třeba v Auschwitzu? Nelíbilo. A paní učitelka žáka lisknout neměla. Bylo to naprosto zasloužené a pochopitelné a nejspíš bych to udělala taky, ale neměla. Postih byl na místě. Obavy z toho, jak by dopadl případný soud, jsou ovšem něco jiného.

Jakkoli s mnoha věcmi v článku nesouhlasím, mluvit je o tom potřeba. Jak si poradit s takovýmto žákem a nespolupracující rodinou, jaká jsou práva i povinnosti všech zúčastněných. Je třeba řešit i to zanedbávané dítě, i ochranu učitelů a ostatních žáků.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ve školské radě hlasoval pro její potrestání ředitelem

Celé to je takové nějaké prapodivné. Od kdy si vedoucí pracovnícj nechává někým odhlasovávat to, co je v jeho kompetenci?

byla potrestána podle Zákoníku práce i odebráním odměny a osobního příplatku

Od kdy se odměna odebírá? Copak je nároková? To osobní příplatky se klidně a v rozporu se zákoníkem práce odeberou bez udání důvodu dokonce i zpětně, a zřizovatel pokrčí rameny, že na to není stanoven nějaký postih, či co.

Pokud tento incident schválený nebude, budou pokračovat. Půjde to k soudu.

Tak dokonce i incidenty se schvalují. A k soudu to mělo jít určitě!!!
Což takhle vzít v potaz ochranu osobnosti pedagogického pracovníka. Viz 'Ty pičo!'
Třeba takový § 81 občanského zákoníku
'(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka... jeho vážnost, čest...'
A v neposlední řadě nelze opominout ani náhradu nemajetkové újmy podle § 2951 odst.2
'Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.'

Okomentovat