28.9.17

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti - ročník 2017/18

Soutěže se může zúčastnit každý žák ve věku 14 - 20 let studující na střední škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou, či nikoliv.


Vize a cíle

  • Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a zábavnou formou přispět k zapojení středoškolských studentů do tohoto procesu.
  • Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
  • Poskytnout informační podporu středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech.
  • Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti.
  • Ověřit znalosti středoškolských studentů jednotlivých středních škol a porovnat je se znalostmi studentů jiných středních škol stejné kategorie nebo zaměření.
  • Přispět k naplnění cílů kategorie F Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, a to zejména (a) navyšovat povědomí a gramotnost v otázkách kybernetické bezpečnosti u studentů středních škol; (b) přispět k modernizaci vzdělávacích programů na středoškolské úrovni; (c) podporovat přípravu expertů; (d) přispět k přípravě metodických materiálů pro učitele a (e) podporovat u studentů rozvoj talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s vysokými školami.

Popis soutěže

Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.

V rámci soutěže budou vytvořeny podklady, které mohou středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování.

Soutěžní kola

Soutěž bude rozdělena do tří kol:
  1. „OSVĚTOVÉ“ kolo proběhne elektronicky od 10. září do 10. října 2017
  2. „VÝBĚROVÉ“ kolo proběhne elektronicky od 1. ledna do 10. února 2018
  3. „FINÁLOVÉ“ kolo proběhne presenčně dne 19. dubna 2018 v Praze
Nejúspěšnější účastníci obdrží nabídku k návštěvě Kybernetického polygonu, Masarykovy univerzity v Brně a nejlepší z nich se budou moci kvalifikovat do Evropské kybernetické soutěže, která proběhne na konci roku 2018.

Více informací naleznete na stránkách soutěže https://www.kybersoutez.cz/

1 komentář:

Jiri Janecek řekl(a)...

"Ti, kdo si myslí, že mají převahu a ti, kdo je vyvedou z omylu."

Nechcu se vrtat v myšlení zamrzlých veteránů studené války, ale jaký je rozdíl mezi skupinou II a skupinou I? Mně přijdou "ti, kdo o sobě tvrdí, že vyvedou druhé z omylu" jako lidé, kteří si myslí, že mají převahu...

Okomentovat