23.9.17

Štěpán Kment: Selektivní školství rozděluje společnost

Výběrovost českého školství je neúměrně vysoká. Od sametové revoluce se posiluje rozdělení víceletých gymnázií jako škol s nejlepšími akademickými výsledky a učilišť jako odbytišť nejméně úspěšných žáků. Faktem ale je, že k třídění populačních ročníků do maturitních a nematuritních oborů dochází více na základě společenských nerovností než talentu a píle. A čím déle k oddělování dětí z bohatších a chudších rodin dochází, tím silnější je sociální filtr v životním fázi, která má právě „společenský výtah“ umožňovat. Politické řešení – zamezení nespravedlivého třídění dětí v pátých a sedmých třídách – je však zatím v nedohlednu.

Z článku v Perpetuum/Eduin.cz vybíráme:

Setrvávající existence víceletých gymnázií navzdory četným zjištěním o jejich elitářsky-selektivním charakteru ukazuje, že politické řešení si dává na čas. Obě strany politického spektra mají ale oprávněné důvody, proč rozevřené nůžky nezavírat.

Možným řešením nerovného přístupu by bylo zrušení víceletých gymnázií, dále příprava učitelů na základních školách, aby uměli pracovat s jak nadanými, tak podprůměrnými dětmi a nakonec přestavba učebních oborů, aby obsahovaly větší všeobecnou složku, s níž by absolventům bylo umožněno další vzdělávání, lepší uplatnění na trhu práce a vyšší adaptabilita.

Inspirovat se můžeme Finskem, které výše zmíněné myšlenky naplňuje a umožňuje tak růst všem dětem bez ohledu na úroveň jejich zázemí. Děti se zde vzdělávají společně až do posledního ročníku základní školy a pak mají na výběr mezi tříletou akademickou či odbornou střední školou. Z obou typů mohou posléze pokračovat na na vysokou školu.

Zrušit víceletá gymnázia s cílem narovnání vzdělávacích příležitostí se snažil už někdejší ministr školství Eduard Zeman za ČSSD v letech 2000 a 2001. Narazil toho času ale na odpor jak ze strany pravice, pro níž je selektivní školství relativně přijatelné, tak médií. Výraznou skupinu tehdy rovněž zformovali rodiče, jejichž ratolesti na víceletých gymnáziích studovali, a gymnaziální ředitelé s učiteli přirozeně hájící svou existenci. Oproti tomu byl tlak akademiků chabý.

9 komentářů:

V. řekl(a)...

přestavba učebních oborů, aby obsahovaly větší všeobecnou složku
Máme po výměně oken (v nájemním bytě). Když jsem viděl řemeslníky při práci, jsem pro přesný opak. Omezit všeobecné kecy o ničem a nechat učně, ať se naučí svůj obor...

Nicka Pytlik řekl(a)...

třídění populačních ročníků do maturitních a nematuritních oborů dochází více na základě společenských nerovností než talentu a píle

Říká absolvent gymnázia jako produkt spíš společenské nerovnosti, než talentu a píle.

přestavba učebních oborů, aby obsahovaly větší všeobecnou složku, s níž by absolventům bylo umožněno další vzdělávání, lepší uplatnění na trhu práce a vyšší adaptabilita

No konečně někoho napadlo, že nemehlo se uživí spíš hubou než rukama. Občan jistě uvítá spíš adaptabilního vy-učence, než solidního řemeslníka, kterému nemusí stát za zadkem a hlídat jej, aby nezkonil vše, co se zkonit dá.

Unknown řekl(a)...

Nu, dorostl nám další expert. Ponechme stranou občasné jazykové nedostatky či topornosti: Obsahově text tak nějak shrnuje, co se lze porůznu dočíst už dávno, tu a tam je něco nedomyšleno - za to, že je učiliště "odbytištěm nejméně úspěšných žáků" určitě primárně nemohou víceletá gymnázia; odliv na VG bude pokračovat, i kdyby se ZŠ více mohly věnovat nadaným žákům, protože jedním ze silných důvodů pro VG je uniknout jistým skupinám a typům žáků. A úplně stranou zůstaly soukromé školy - ty sociální nerovnosti nepodporují?

Janek Wagner řekl(a)...

Článek je pro Perpetuum, které vydává Scio, tedy zřizovatel soukromých škol. Jak by mohl kritizovat soukromé školy?

Nicka Pytlik řekl(a)...

V eduinu biflují namnožené texty, a ty floskule pak odříkávají jak růženec.
Zapadl dobře, chlapec. Plně konkurenceschopný pro příští tisíciletí. Podstatné je rozpoznat odkud a kam vítr vane, a kterých figurek se přidržet. Ještě o něm uslyšíme.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A není to celé vlastně obráceně?
Selektivní společnosti rozděluje školství..

Unknown řekl(a)...

Bohužel, poslední komentář NP mne tentokrát nepotěšil. Což ovšem neznamená, že není výstižný.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Autor na FB píše, že o soukromých školách bude pokračování.

Nicka Pytlik řekl(a)...

o soukromých školách bude pokračování

To bude mazec! Netnovela jak vyšitá. Ani ten pes si od nich kůrku nevezme...
Prostřeno i Výměna manželek popozblednou závistí.

Okomentovat