27.9.17

Ondřej Neumajer: Nejde jen o platy učitelů. Inspekce zjistila, že i vybavení škol počítači je kritické

Názory na školství bývají zpravidla značně různorodé, málokdy se dochází k nějakému širšímu konsensu. Koncem minulého týdne nastala historická výjimka, kterou skutečně dlouho nepamatujeme. Média celý týden přinášela zprávy, ze kterých to vypadalo, že zvýšit platy učitelům chtějí snad úplně všichni, dokonce i jindy ke všemu kritická opozice. Zdálo se, že jediný, kdo je proti, je nakonec vláda, která se není schopna dohodnout na státním rozpočtu. V pondělí se vláda domluvila a navýšení o 15 % schválila.


Problém je, že toto zvýšení nezmění v dlouhodobějším horizontu ve školství zhola nic. Podfinancování u největší skupiny veřejných zaměstnanců je tak enormní, že by se k podobnému navyšování musela vláda upsat na několik let po sobě, aby se z učitelství mohlo stát skutečně finančně atraktivní povolání. Pár opozičních politiků sice tvrdí, že úsporami v rezortu je možné něco ušetřit, ale odborníci se dlouhodobě shodují, že jinak, nežli masivním přílivem a zvýšením výdajů na školství alespoň na úroveň vyspělých států se ke zlepšení stavu dobrat nelze.

Druhý den nového školního roku zveřejnila Česká školní inspekce zprávu o tom, co zjistila, když šetřila, jak jsou školy vybaveny digitálními technologiemi a jak zabezpečují jejich provoz. Armagedon popisovaný ve zprávě vystihují nadpisy kapitol samostatného čtyřstránkového shrnutí hlavních zjištění: koncepce a financování jsou neefektivní, personální zajištění je nedostatečné, počítače jsou zastaralé a připojení je omezené, situace je kritická.

K uvedenému závěru dospěla inspekce také díky stanovení jakéhosi minimálního standardu, který by měl zaručit, že na každé škole mohu být počítače a internet využívány alespoň na základní úrovni. Standard například počítá s tím, že alespoň polovina učitelů má k dispozici počítač, počítače pro práci žáků jsou obnovovány nejpozději po sedmi letech a správa počítačů je zajišťována profesionálně, nikoli nahodile až při problémech a následném přivolání tatínka některého z žáků. Výsledky jsou skutečně tristní: standard naplňuje pouhých 4,8 % malých základních škol (do 150 žáků), 9,5 % velkých základních škol a 21,6 % středních škol. Sic!

Uvedený standard je přitom nejen málo ambiciózní, ale vlastně nedostatečný. Existují snad firmy nebo veřejné instituce, které by dobře fungovaly, a kde by měl počítač jen každý druhý zaměstnanec? Nebo znáte uživatele, kteří s radostí pracují na počítačích vyrobených před nástupem současné éry tabletů a uvedením prvního komerčně úspěšného iPadu? Takových bude skutečně jako šafránu.

Zpráva ČŠI díky mediálnímu humbuku kolem zvyšování platů učitelů zcela zapadla, ani do konce týdne jsem nezaznamenal žádné větší médium, které by na ni upozornilo. Přitom je jasné, že ve školství nejde jen o platy učitelů. Dlouhodobé extrémní podfinancování nepanuje jen v platech, ale i ve vybavení a jistě se netýká jen digitálních technologií. Díky inspekci teď již víme, že uvedení situace alespoň do nějakého minimálního stavu, bude vyžadovat mnoho miliard na digitální technologie do škol a to každý rok. Chceme-li povolání učitele opravdu učinit více atraktivní, těžko toho docílíme bez přátelského a moderního prostředí ve školách.

A to nejdůležitější závěrem: primárně nejde o učitele, ale o žáky. Pro ně je pobyt v kyberprostoru každodenní mnohohodinovou zkušeností. Jak se tam mají chovat bezpečně a kdo je to má naučit, když jejich učitelé do tohoto prostoru přístup nemají? A jak se to mají naučit, když se s takovým prostředím v drtivé většině škol prostě seznámit nemohou?

Převzato s laskavým souhlasem autora z jeho blogu na EDUin.cz

6 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Což o to, počítače by ještě na školách jakés takés byly, ale výukový software, to je teprve tragédie. Na ten dostupný nemají školy peníze a ani ho pravda není mnoho a to co je, není vždy dobře didakticky zpracováno.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI objevuje Ameriku. Hlavně na škole chybí ajťák, který by se o ty churavé počítače staral.

Jana Karvaiová řekl(a)...

No a co pomůcky? jakpak máte vybavené fyzikální a jiné kabinety? Tedy kromě interaktivky?

Nicka Pytlik řekl(a)...

No jo, no. Tisíc let po veleúspěšném Indoši, ještě úspěšnější zkopetentňovací reformě a právě běžící historicky vůbec nejúspěšnější inkluzi má snad vyjít najevo, že školy nejsou řádně vybaveny pro řádné zvládnutí informačních technologií, zkompetentnění a zinkluzivnění dětí a mládeže pro konkurenceschopnost v tom tisíciletí budoucím?
To to ta inspekce nevidí, když provádí dnes a denně svoji inspekční činnost? Že tak najednou, zčista jasna takové zjištění! Jakože ještě předevšírem to vypadalo docela nadějně, a včera pic ho! Tak vám to dnes říkáme, a nejpozději zítra s tím něco udělejte, nebo pozítří budete koukat, milánci.
Co všechny ty projekty na čerpání evropských fondů? Už někdo posčítal kolik miliard se ve státní správě dílem vyhodilo a dílem rozkradlo pří zprovozňování neprovozuschopných registrů a dalších scifi tunelů? A co ty miliardy na vysokorychlostní internet, které se už pěkných pár někde povalují bez užitku, a zřejmě se i nadále povalovat budou, než je zase někdo epochálně prošustruje? A jakýpak státní správa a samospráva užívá softvér? Kolik ročně platí za licence? Pytlici už leta používají ve výuce výhradně volně dostupné programy. Co je to platné, když stejně za ty licence škola platí. Fakt jak u blbých, a ještě blbějších.
Teď se mají nemalé peníze vyhodit na naplnění jakýchsi směrnic na ochranu osobních dat v elektronické podobě. A kde ta data jsou, když jsou školy výpočetní technikou vybaveny mizerně? Vymýšlí se drahé pitomostě, a věci podstné jsou v pytli.

Srammo řekl(a)...

Fyzikální kabinet připomíná muzeum, kde se učitel bojí, co doslouží. Pokud bych chtěla učit fyziku na současné moderní úrovni, s dětmi dělat frontální pokusy, potřebuji stavebnice. Jedna stavebnice stojí cca 10 000 Kč, pro 30 žáků je potřeba ideálně 15 ks. K dispozici je cca 10 typů stavebnic na různá témata fyziky(elektřina, optika, mechanika apod.) Snadnou matematikou lze dojít k částce 1,5 mil. korun. Je potřeba obnovit i demonstrační přístroje, moderní fyzikální měřící sady (Vernier apod.), vybavit učebnu alespoň rozvody elektřiny do lavic. K tomu připočtěme výukový software, interaktivní učebnice do tabletu apod. Velmi střízlivý odhad na modernizaci vybavení odporné učebny je cca 2 - 2,5 mil. na jednu školu pouze pro fyziku.
O nutnosti podpory přírodovědného a technického vzdělání se hodně mluví, do školy ale žádné investiční prostředky ze strany MŠMT nepřišly.
Mohu se jenom pousmát, když se někdo kriticky vyjadřuje k úrovni výuky a práci učitele. Za podmínek, které český učitel má, je až neuvěřitelné, jaké výsledky jsou naši studenti schopni dosahovat v porovnání s ostatními zeměmi.
Všichni mluví o nízkých platech. Ty nic nevyřeší, pokud se nebude zároveň investovat i do podpory výuky (pomůcky, učebnice, elektronické materiály, apod.)

Srammo řekl(a)...

Omlouvám se za překlep "odporné" - měla jsem samozřejmě na mysli odborné.
Děkuji

Okomentovat