1.9.17

MŠMT: Revize RVP nově určí, co mají školy učit a žáci umět

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce nově přezkoumat a aktualizovat rámcové vzdělávací programy škol, tj. dokumenty, podle nichž se řídí vzdělávání ve všech školách. Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) je rozplánována až do roku 2022 a nově vymezí rozsah i obsah vzdělávání společný pro všechny žáky.


„Smyslem této revize není omezení pestrosti nebo originálnosti či omezení autonomie škol. Cílem je vytvořit podmínky pro to, aby každý žák, ať je z kterékoliv školy, disponoval znalostmi, dovednosti a vědomostmi, které dopovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k učení pro celý život,“ říká náměstek ministra školství pro oblast vzdělávání Václav Pícl.

Zamýšlené změny mají přispět k tomu, aby děti a žáci měli dostatek času získat a upevnit potřebné znalosti a dovednosti stejně jako rozvíjet svou kreativitu. Závazné vzdělávání by proto mělo naplnit zhruba 70 % hodinové dotace určené pro jednotlivé druhy či stupně vzdělání, zbývající hodinovou dotaci využije každá škola podle vlastního uvážení.

Návrh pojetí revizí RVP byl diskutován jak s experty zabývajícími se problematikou kurikula, tak s pedagogy z různých stupňů a druhů škol. Nyní je představen také na webu Národního ústavu pro vzdělávání, kde se k němu pedagogičtí pracovníci i široká veřejnost mohou prostřednictvím Google dotazníku až do 20. září vyjadřovat.

RVP vznikaly před více než deseti lety. Dosud byly pouze doplňovány o nová témata či upravovány hodinové dotace. Nynější změna nebude realizována k jednomu datu, ale postupně. Revizemi vždy projde společně určitá vzdělávací oblast ve všech stupních vzdělávání (např. matematika v předškolním, základním i středním vzdělávání). Obory středního odborného vzdělávání budou tam, kde to bude možné, propojeny se standardy Národní soustavy kvalifikací.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

co mají školy učit a žáci umět

Učit a umět? To je ovšem konec zkompetentňovací kurikulární revoluce! Nakonec tam někdo podstrčí i to strašné slovo 'znát' a pytlici si sbalí svých pět švestek a uklidí se do důchodu na brzké ranní vstávání, aby postíhali slevy v hypermarketech.

aby každý žák... disponoval znalostmi, dovednosti a vědomostmi

A jaký je rozdíl mezi znalostmi a vědomosti? Kromě toho, že znalosti se znají, kdežto vědomosti se vědí.

které dopovídají současným společenským potřebám

Tak snad budoucím, ne?
Náměstek ministra patrně nezaznamenal, že doba se mění překotně. Vypadá to, že se máme věru na co těšit.

CatCatherine25 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
CatCatherine25 řekl(a)...


Blogger CatCatherine25 řekl(a)...

Co mají školy učit, to určit lze, ale co budou žáci umět, to je značně subjektivní.

"aby každý žák, ať je z kterékoliv školy, disponoval znalostmi, dovednostmi a vědomostmi...."

Každý žák předepsanými vědomostmi(znalostmi) a dovednostmi disponovat nemůže, protože žáci mívají různé přepoklady a různé schopnosti a mnozí žáci inkludovaní je mají ve značně omezené míře.

1. září 2017 8:44 Vymazat

Okomentovat