16.9.17

MŠMT krajům: Omezte podpůrná opatření! Peníze nebudou!

Dopis náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzany Matuškové a náměstka pro řízení sekce vzdělávání Václava Pícla vedoucím školských odborů krajských úřadů svědčí o snaze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy redukovat náklady na podpůrná opatření.

Praha, 12. září 2017

Č.j. MSMT-24692/2017

Vážená paní ředitelko, Vážená paní vedoucí, Vážený pane vedoucí,

v současné době byla zpracována vykázaná data z výkazu R44-99 za měsíc srpen 2017 za jednotlivé školy a školská zařízení v jednotlivých krajích. Výrazným jevem tohoto statistického sběru je fakt, že v nebývalé míře jsou zde zastoupena podpůrná opatření, která vykázaly školy či samostatné třídy zřizované podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Již před účinností novely § 16 školského zákona (a pak opakovaně) byla školská poradenská zařízení, zástupci krajských úřadů i škol upozorňováni na to, že pro tzv. skupinovou integraci (do samostatných tříd a škol) jsou podpůrná opatření určena pouze ve výjimečných případech, kdy stávající organizace vzdělávání nemůže zabezpečit řádné Vzdělávání dětí, žáků nebo studentů. Vykázaná data jsou v současné době analyzována, zda v tomto případě nedošlo ze strany škol a školských zařízení k chybnému pochopení a aplikování nastavených pravidel.

Dne 21. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo k projednání vládě žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017 o 400 mil. Kč z titulu zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů do konce roku 2017. Na základě usnesení vlády č. 579 mají být tyto prostředky do rozpočtu kapitoly 333 uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva. K dnešnímu dni však tyto prostředky uvolněny ze strany Ministerstva financí nebyly.

Vážení kolegové, z výše uvedených důvodů bude úprava rozpočtu krajů v tomto měsíci opožděna.

S pozdravem

Mgr. Václav Píci
RNDr. Zuzana Matušková

Vedoucím odborů školství krajských úřadů

4 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Vážení chytřejší kolegové. Je možné někde dohledat, kolik dnes dělá normativ na žáka ve spcce a kolik v základce? Jde mi o tento modelový příklad:
žák s LMP ve třídě podle §16 - normativ
žák s LMP v běžné třídě - normativ
Jde mi o to ,zda ten údajně zvýšený normativ pokryje vše,co žáka ve speciální třídě potřebuje.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Omezte podpůrná opatření!

To jakože je školy nadužívají? A že tak najednou!
To by pytliky zajímalo, jak byly ty děti zaopatřovány dřívávějc?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Inkluze podle Valachové je domeček z karet.

Ygrain řekl(a)...

Jakých chybných pravidel? Vždyť Katuška přece pořád opakovala, jak dostaneme všechno zaplaceno...

Okomentovat