13.9.17

Milan Kaplan: Najhorší riaditeľ ZŠ v celej galaxii

„Kto má problém, nech si ho rieši sám." Toto sú slová riaditeľa Základnej školy Krymská 5, Michalovce Mgr. Jozefa Porvaza, ktoré povedal učiteľovi po tom, čo mu prišiel oznámiť, že došlo k úrazu a zraneniu hlavy žiačky 6. ročníka, keď jej spolužiak nechtiac hodil 3 kilovou vrhačskou kovovou guľou do hlavy, že krváca a nevie sa zdvihnúť zo zeme. Aj takýto ľudia vedú naše školy, bohužiaľ nepochopiteľných zistení je v tomto prípade podstatne viac, čítajte ďalej.

Z článku v blogu na DennikN.cz vybíráme:

Manželka riaditeľa Mgr. Jozefa Porvaza bola na Základnej škole Krymská 5, Michalovce učiteľkou a zároveň aj predsedníčkou Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) PŠaV. Za účelom jej vymenovania obaja zmenili pracovný poriadok školy, ktorý upravili tak, aby ju riaditeľ Porvaz mohol vymenovať bez výberového konania. On ho opatril pečiatkou a podpisom riaditeľa, ona predsedníčky ZO OZ. V pracovnom poriadku bol pozmenený aj § 7 zákona 552/2004 o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý hovorí o tom, že blízki príbuzní, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme nemôžu byť sebe navzájom podriadení a nadriadení. Časť o priamej podradenosti a nadradenosti z pracovného poriadku vynechali. Dňa 1.7.2015 tak na základe „nového“ pracovného poriadku účinného presne od toho istého dňa 1.7.2015 vymenoval manželku pred zamestnancami školy do funkcie zástupkyne vetou : „ Nech zaujme miesto, ktoré jej právom patrí.“ Vymenovanie potvrdil vydaním menovacieho dekrétu. Deň predtým 30.6.2015 dostala výpoveď predchádzajúca zástupkyňa riaditeľa školy. Výpoveď dostala z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm.b) Zákonníka práce (nadbytočnosť). Odbor školstva Košice potvrdil porušenia § 7 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, § 61 Zákonníka práce, § 116 Občianskeho zákonníka. Po prevalení vymenovania Mgr. Alena Porvazová na krátky čas pôsobila v obci Palín ako učiteľka. Po upokojení situácie jej našli teplé miestečko na Štátnej školskej inšpekcii v Prešovskom kraji, kde pôsobí v meste Humenné. Žena, ktorá spolu s manželom za účelom svojho vymenovania „sfalšovala“ pracovný poriadok a popri tom s manželom Mgr. Jozefom Porvazom porušili množstvo iných zákonov, dnes chodí po školách a kontroluje ich dodržiavanie. Pre podozrenie z nezákonného vymenovania manželky je od mája na súde ďalšia obžaloba zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. K pracovnému poriadku sa dodnes nikto nevyjadril.

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Proč se ani nedivím.

Ygrain řekl(a)...

No, na mě je to tedy přece jen silná káva. Doufám, že dívčin úraz se obešel bez trvalých následků, ale také že její rodiče jsou právníci s ostrými lokty, kteří si na pana ředitele posvítí.

Okomentovat