13.9.17

Michaela Kolková: Největším úkolem je zvýšit kvalitu vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Po letních prázdninách začíná pro řadu dětí, jejich učitele a další pracovníky škol nový školní rok 2017/2018. V jaké kondici jsou české školy? Co se daří a co méně? Jaké máme učitele a ředitele škol? Jak si stojí naše vzdělávání v mezinárodním srovnání? Nejen o těchto tématech vedl Deník rozhovor s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem.

Z článku ve Zlínský.Deník.cz vybíráme:

Jde ale o to, jestli je pro postižené děti skutečně lepší, když se vzdělávají v běžných školách místo speciálních škol, které mají vyškolené odborníky, ne?

Samozřejmě. Jde o to, aby se všechny děti, které se mohou vzdělávat společně, společně vzdělávaly v běžných školách. A klíčové je to „které se mohou vzdělávat společně“. Pochopitelně záleží na druhu a stupni jejich postižení, tedy je jasné, že společné vzdělávání je přínosné jen pro některé děti. Inkluze je o tom, abychom nenechávali mimo hlavní vzdělávací proud ty děti, které v něm mohou s příslušnou podporou normálně působit. Navíc naše školy mají se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dlouhodobé zkušenosti a je potřeba říct, že školy, které již dříve děti s různými hendikepy v rámci hlavního vzdělávacího proudu vzdělávaly, to zvládaly zpravidla velmi dobře. A to k tomu neměly potřebné finance ani metodickou podporu pro učitele. Právě toto by se mělo v důsledku úpravy školské legislativy v rámci implementace společného vzdělávání změnit, to byl hlavní důvod, proč se nastavovala pravidla pro inkluzi, aby měly školy pro vzdělávání hendikepovaných dětí a žáků zajištěny adekvátní finanční prostředky a komplexní odbornou podporu poskytovanou pedagogům. Protože na principech vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v jádru mnoho nezměnilo.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Největším úkolem je zvýšit kvalitu vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Kvalita výuky je postačující k naplnění vzdělávacích potřeb společnosti.
Nezbude patrně, než se pokusit zvýšit kvalitu žáků. Jasný úkol pro rodiče.

Okomentovat