13.9.17

Komiksová soutěž „Promluv k světu bublinou!“

 Opravdový svět, vzdělávací program ADRA, o. p. s. vyhlásil komiksovou soutěž „Promluv k světu bublinou!“ na téma Cílů udržitelného rozvoje. Soutěž je určená mimo jiné pedagogům jako doplňující podklad pro hodiny ZSV, VV, či biologie.Cílem soutěže je, aby se mladí lidé kreativně zamysleli nad tématy, které se za Cíli udržitelného rozvoje skrývají a ztvárnili svůj pohled na ně skrze komiks. Soutěž je otevřená pro všechny mladé lidi od 12 do 26 let. Účastníci budou soutěžit v 5 kategoriích: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta, Bezpečný svět, které v sobě zahrnují 17 Cílů udržitelného rozvoje. V rámci každé kategorie budou vyhlášeni vždy 3 vítězové (dohromady tedy 15 vítězů). Úkolem je vytvořit na vybrané téma komiks jakoukoliv technikou v rozsahu minimálně 1 A4/A3. Téma je možné pojmout jakkoli – humorně, informačně, kriticky. Uzávěrka soutěže je 31.10.2017.

Na podzim tohoto roku proběhne v centru OSN vyhlášení 15 vítězů, kteří získají skvělé ceny, jako například nejnovější komiksové tituly od Paseky, výtvarné potřeby, poukazy na kreativní workshopy či fairtradové výrobky. Dále obdrží pozvánku na komiksový workshop s jedním z nejvýraznějších komiksových autorů v ČR Tomášem Kučerovským a možnost vystavit svá díla v centru Prahy ve fair-tradové kavárně Mammacoffee, kde proběhne také vernisáž výstavy. Vítězné komiksy budou navíc zveřejněny na stránkách Adry a našich partnerů a zařazeny do metodických materiálů pro učitele ZŠ, takže najdou své využití i po výstavě.

Na webu „Promluv k světu bublinou!“ je možné nalézt také návod na zpracování komiksů v rámci školních a volnočasových aktivit pro mládež, který může sloužit jako vodící linka pro učitele při zpracování tématu soutěže ve výuce. Jsou zde také k dispozici odkazy na videa, filmy a články k jednotlivým Cílům udržitelného rozvoje.

Důležité odkazy k soutěži:


Žádné komentáře:

Okomentovat