25.9.17

Josef Mutl: 5 způsobů, jak může gamifikace pomoci studentům rozvíjet myšlení

Přehledový článek přináší informace získané studiem zahraničních zdrojů, které se týkají možností výukového využití počítačových her. Jako příklad je použita světoznámá aplikace na výuku jazyků Duolingo.


Co je gamifikace

Slovo „gamifikace“ bylo vytvořeno v roce 2002 jako pojmenování začleňování herního myšlení a herních mechanismů do řešení problémů reálného světa. Společnosti jako Duolingo změnily učení se cizím jazykům na soutěž mezi přáteli i cizími lidmi. Uživatelé vzdělávacích e-learningových platforem jsou někdy tak zaujati získáváním odznaků a postupováním na vyšší úrovně, že zapomínají, proč se do této činnosti pustili. Učení je pak mnohem snadnější.

Fixní a růstové myšlení

Carol Dweck, profesorka psychologie na Stanfordské univerzitě, definovala dva způsoby pohlížení na rozvoj svých vlastních schopností. Fixed Mindset – fixní nebo někdy překládané jako zabrzděné myšlení a Growth Mindset – růstové myšlení. [1]

Člověk s fixním myšlením si říká „já se francouzsky nikdy nenaučím, já na to prostě nemám“, zatímco člověk s růstovým myšlením si řekne „teď sice francouzsky neumím, ale když budu studovat každý den po dobu 6 měsíců, dokážu to“ [2].

Podle Dr. Jane McGonigalové existují čtyři charakteristiky hráčů, které můžeme vidět napříč celou scénou. Ukazují, proč je gamifikace tak slibnou cestou k rozvoji růstového myšlení.
Hlavní příčiny hraní charakterizující hráče:
  1. Naléhavý optimismus (hráči věří, že stojí za to vypořádat se s každou výzvou).
  2. Sociální vztahy (podporuje se spolupráce a důvěra mezi hráči, protože všichni dodržují stejná pravidla a mají stejné cíle).
  3. Blažená produktivita (hráč rád pracuje tvrdě po celou dobu, pokud vidí, že směřuje k správnému cíli a vykonává ten správný druh práce).
  4. Epický význam (hráči jsou zapojeni do misí se smyslem a velkými příběhy, pracují na něčem, co je přesahuje).

Duolingo

Principy gamifikace lze názorně ukázat například na aplikaci Duolingo.

Jedná se o online platformu pro výuku jazyků, která je kompletně zdarma, neboť jejím posláním je zpřístupnit výuku jazyků všem lidem. Založili ji Luis von Ahn a Severin Hacker. Spuštěna byla 19. června 2012 a dnes (2017) má přes 120 milionů uživatelů.

Duolingo je dostupné v mnoha jazycích včetně češtiny. Při nastavení češtiny jako základního jazyka je však v současné době dostupný pouze kurz angličtiny. Kurzy ostatních jazyků si lze zpřístupnit změnou „mého jazyka“ na angličtinu. Pak lze procvičovat 2 jazyky současně – např. studovat němčinu s překladem do angličtiny.

Angličtina je rozdělena do 55 kapitol, tzv. dovedností (skills). Jedna dovednost obsahuje vždy soubor souvisejících slovíček rozdělených po 7 do několika lekcí. Jedna lekce zabere jen pár minut a student za ni získá 10 XP („experience points“ – tedy zkušenostní body známé např. z RPG her).
Duolingo nabízí též podporu učitelům. Učitel může vytvořit třídu a v ní účty pro své studenty. Pak zadává úkoly a sleduje podrobné informace o jejich plnění. Úkolem je buď dosažení bodového skóre, nebo určité dovednosti. Úkol může znít například takto: „Studuj na Duolingo 10 minut denně po dobu 5 dní a dostaneš 100 XP.“ Učitel tak má v ruce nástroj, jak motivovat studenty k pravidelnému procvičování učiva.

Kromě toho nabízí Duolingo učiteli také možnost vybrat libovolnou dovednost a s využitím projektoru ji projít společně s celou třídou.

Duolingo je dostupné nejen na webu, ale také jako mobilní aplikace pro operační systémy iOS, Android a Windows Phone.

5 forem rozvoje růstového myšlení pomocí her

Principy stojící v pozadí hraní her je důležité vnímat, chceme-li tento fenomén využívat pozitivně. Velmi pěkně je v blogu EmergingEdTech shrnuje Josh Carlyle [2].

1. Zaujetí

Jedna z nejtěžších výzev, které učitelé čelí, je udržet zájem studentů. Můžete hovořit o nejzajímavějším tématu na světě, ale pokud ho nedokážete zprostředkovat, mohli byste stejně úspěšně hovořit třeba o vaření vody na čaj. Gamifikace umožňuje vyučujícím spolehlivě upoutat zájem jejich studentů k učební látce tím, že činí učení zřejmým, zábavným a sociálně interaktivním.
Gamifikační platformy mohou také ukazovat studentům, kde v učebním procesu se právě nacházejí. Tento typ na míru šitého vzdělávání je perfektní prevence jednak frustrace, která jinak může vzniknout z pocitu příliš náročné látky, jednak pocitu znudění, který vzniká tehdy, když je látka pro studenta naopak příliš snadná. Duolingo se tímto principem řídí na všech úrovních. Barevně odlišuje naučené dovednosti i jednotlivé lekce. Během procvičování lekce zobrazuje ukazatel průběhu (progress bar), který se rychle přibližuje ke svému cíli, ovšem při chybné odpovědi studenta se vrátí o kousek nazpět.

Studenti si nastavují vlastní tempo, které jim umožňuje představit si úspěch bez obavy, že budou zaplaveni množstvím učiva. Duolingo motivuje ke každodennímu studiu tím, že za každý den v řadě přidává jeden plamínek. Když student jeden den vynechá, plamen mu vyhasne na nulu. Sám si však může vybrat, kolik XP musí k zapálení plamínku získat, čili kolik lekcí musí každý den absolvovat.


Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Studenti si nastavují vlastní tempo, které jim umožňuje představit si úspěch bez obavy, že budou zaplaveni množstvím učiva.

A jsme zase u toho. Pytlici jsou zaujati fenoménem 'stupifikace', kdy 'si učitelé nastavují vlastní tempo, které jim umožňuje představit si úspěch bez obavy, že budou zaplaveni množstvím administrativy'.
Jakmile se pytlici v nějakém moderně pedagogickém textu dočítají o 'probírání látky' mají značné pochyby o autorově bezezbytkovém oprostění se od předreformně nekonkurenceschopné vzdělávací klasiky.

Jiri Janecek řekl(a)...

"Společnosti jako Duolingo změnily učení se cizím jazykům na soutěž mezi přáteli i cizími lidmi."
To neni nedostatecne oprosteni, to je zamrznuti v predterezianskych case... Zlati vrazi opravdove vzdelanosti z Cermatu...

Okomentovat