17.9.17

Josef Buchal: Vyjádření ředitele školy ve věci kritérií hodnocení práce v hodinách anglického jazyka

O kritice kritérií v ZŠ a MŠ U Parkánu jsme informovali v textu Ze sociálních sítí: Pokud žák nepřinese úkol a nebude tak na hodinu připraven, bude potrestán prací dvakrát většího rozsahu. O stanovisko jsme požádali přímo ředitele školy i kritizovaného učitele, zatím nám neodpověděli. Publikujeme proto stanovisko ředitele z webu školy.

Vážení,

obdržel jsem několik upozornění a dotazů ve věci kritérií hodnocení, jak je nastavil jeden náš kolega pro výuku jazyka anglického, které se zřejmě lavinově šíří prostřednictvím FB a část jejich textu rozpoutává nekončící diskuze.

Touto cestou chci nastínit postoj školy, jejího vedení a svým způsobem i dotyčného pana učitele.

Domluvili jsme se v pedagogickém sboru, že od letošního roku v průběhu září vyučující seznámí své žáky a jejich rodiče s kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech, aby měli všichni v tomto směru jasnou transparentní představu. S ohledem na to, že to byla pro mnohé kolegy novinka, chtělo vedení školy s jednotlivými vyučujícími jejich kritéria konzultovat. V případě zmiňovaného pana učitele angličtiny obdrželi žáci tato kritéria v předstihu bez konzultace.

Kdo je četl celá, asi si udělá příznivější úsudek, než ten, kdo měl k dispozici jen část diskutovaného textu. Ano, formulace ve „střední pasáži“ do těchto kritérií nezapadá, není vhodná. Nicméně každý dobrý učitel reflektuje pracovní výkony žáků, studijní morálku. Hledá příčiny případných neúspěchů. Někdy je problém u žáků, jindy to může být učitelem nevhodně zvolená metoda, jindy třeba výkyvy v počasí, blížící se prázdniny... Na každý pád zodpovědný učitel vyvodí nějaké závěry či opatření v zájmu vzdělávání a rozvoje svých žáků.

Jako ředitel ctím svoji povinnost ochraňovat žáky. Stejnou měrou jsem však povinován i k ochraně svých kolegů. Pan učitel působí ve své pedagogické práci druhým rokem. Dosud jsem neshledal žádné vážné nedostatky či připomínky k jeho práci, ani od žáků ani od nikoho jiného. Atmosféra v jeho vyučovací hodině je příznivá, náležitě pracovní, vnímám vzájemný respekt, důvěru a úctu mezi žáky a panem učitelem a tuto skutečnost nemůže a nesmí zastínit ani několik nešťastně formulovaných řádků z jeho kritérií hodnocení.

Udivuje mě, že v této kauze je oslovován kdekdo, jenom se nikdo (tedy s jedinou výjimkou) nezeptal samotného pana učitele, jak to všechno myslel. Nikdo ho vhodnou formou neupozornil, že s částí jeho kritérií se neztotožňuje. Neučinili to ani žáci, ani jejich rodiče, kteří jsou se svým angličtinářem v nejbližším kontaktu. A to ani přesto, že podle stejných kritérií vyučující deklaroval, že se bude relevantním připomínkám věnovat. Ptám se, proč takový lynč mladého učitele, který „prostředím školy dýchá“. Ptám se, jak docílit toho, aby současné vypjaté atmosféře nepodlehl a ke kantořině nezahořkl. On si je svého pochybení vědom. Svá kritéria oprostil od diskutované pasáže. A nyní prosím, dopřejme jemu i jeho žákům tolik důležitý klid a příznivou atmosféru, které jsou pro školní práci tolik potřeba.

Děkuji za pochopení.

12. září 2017

Mgr. Josef Buchal, ředitel ZŠ a MŠ U Parkánu, Praha 8 - Ďáblice

Zdroj: ZŠ a MŠ U Parkánu

15 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Stejnou měrou jsem však povinován i k ochraně svých kolegů.

To je z nějaké jiné dimenze. Snad sci-fi, či co. Pytlici jsou tímto sdělením natolik vykolejeni, že nejspíš usnou až hodně k ránu.

Pokud žák nepřinese úkol a nebude tak na hodinu připraven, bude potrestán prací dvakrát většího rozsahu.

Pravidla se tvoří. Má-li někdo připomínku, nechť ji vznese. Nemá-li, pak se patrně s pravidlem ztotožnil. Pa-tr-ně. Na pytliky to působí dojmem, že se tu jedná o dnes již běžný způsob jednání, kterému se dřív říkalo křivárna, v lepším případě pak pokrytectví.
Pytlici by při této příležitosti vyslovili návrh, aby ne právě podařená formulace 'bude potrestán' byla přeformulována na 'bude motivován'.
To pytlikům připomnělo ten příběh z naší dimenze zakončený klasifikačním pravidlem, že pokud žák zadanou práci neodevzdá, nemůže být klasifikován.

dopřejme jemu i jeho žákům tolik důležitý klid a příznivou atmosféru

Pytlici to nechtějí nějak zlehčovat, ale pokud má učitel zastání u ředitele školy, mohl by být poměrně klidný.

krtek řekl(a)...

Ergo kladívko - sociální sítě přinesly výkřik do tmy, který se rychle rozšířil, ale pravdivý a úplný obraz se už tak lehce nerozšíří.
Bravo, neznámý rodič ze ZŠ U Parkánu, bravo, Svoboda učení, promiňte, pane Wagnere, ale jste v tom taky.
Mimochodem - u každého učitele se někdy najde něco, co je k smíchu či k pláči. Sociální sítě už se postarají, aby příště, až se bude chtít projevit člověkem, si napočítal do pěti a pak raději neudělal nic.

Eva Adamová řekl(a)...

Vážený pane řediteli.
Jste si vědom toho že jste do této nemilé situace částečně namočil svého začínajícího kantora sám? Kdybyste nechtěl po svých podřízených hovadiny, protože takováto kritéria jednoznačně hovadinou jsou (v dnešní době, kdy je vyžadován individuální přístup k žákům v ledasčem, nelze přece individuální přístup v hodnocení opomenout), vůbec by se do této situace nedostal. Jenže ředitelé musí mít dnes každý prd na papíře. On snad nestačí inspekcí vyžadovaný klasifikační řád, to musí opravdu každý žák na vaší škole obdržet minimálně deset pravidel hodnocení, pro každý předmět jiných? Víte, co s tím rozumný rodič udělá? Vytře si s tím zadek.

Vít Tomis řekl(a)...

Pravidla klasifikace v daném předmětu mohou objasnit, proč jeden žák má na vysvědčení jinou známku než druhý, ačkoli dílčí známky měli během pololetí TOTOŽNÉ. Některé žáky a rodiče jejich hodnocení zajímá.

Ygrain řekl(a)...

Držím panu učiteli palce.

Nicka Pytlik řekl(a)...

u každého učitele se někdy najde něco, co je k smíchu či k pláči

Bývaly doby, kdy žáci sbírali povedené i nepovedené výroky učitelů a sestavovali je k všeobecnému pobavení do sborníků či do podoby maturitních novin.
Dnes slouží různá vyjádření vytržená z kontextu jako součást obžaloby k vyřizování si účtů s neprospěšnými pedagogy. Prý jsou i případy, kdy jsou žáci k takovému sběru vybízeni ředitelstvím školy. Za pytlik takových bylin, rozumějme zkazek či zvěstí, se dobře platí vrchtostenskou přízní.

Jirka řekl(a)...

Pro V: U nás je vše podrobně rozpracováno v povinném klasifikačním řádu, který čerstvě zkontrolovala ČŠI. Radila ubrat, tak jsme ještě trochu proškrtali. Asi se na ČŠI už poučili ze sporů mezi nespokojenými rodiči a školami.
Držím panu učiteli palce, na Atlasu hub nejsem, ale stačí si projít skvělé demogratizující weby typu oznámkuj učitele. Panu řediteli dávám za pravdu, že i domnělý problém se řeší u zdroje a první komu musím sdělit svou nespokojenost je tvůrce pravidel.
Ale jak říká pan Komárek z České školy, takhle bychom tu DEMOGRACII a občanskou společnost nevybudovali. Někdo to prostředí musí kultivovat a rodič k tomu má plné právo. Někdy žasnu nad jeho kompetencemi a lituji žáky a jejich učitele, že v tom pak musí žít a spolupracovat.

Eva Adamová řekl(a)...

"Pravidla klasifikace v daném předmětu mohou objasnit, proč jeden žák má na vysvědčení jinou známku než druhý, ačkoli dílčí známky měli během pololetí TOTOŽNÉ. Některé žáky a rodiče jejich hodnocení zajímá."

V. nebuďte směšný. Rodiče má být po známkách spolužáků jejich dítěte veliké kulové, a pokud je zajímá proč bylo jejich dítě hodnoceno, tak jak bylo hodnoceno, v osobním setkání s učitelem jim naprosto nic a nikdo nebrání. Žádné nesmyslné papíry to rodičům nemohou objasnit lépe než učitel, a pokud rodič dochází pravidelně na rodičovské schůzky a konzultační hodiny, nemůže mít s pochopením klasifikace vůbec žádný problém. A 99 % rodičů s tím ani problém nemá. Průšvih je spíš v tom, že ředitelé ve snaze bránit se 1 % v tomto směru problémových rodičů vymýšlejí naprosté scestnosti, které ve svém důsledku situaci spíš zkomplikují, než že by jí pomohli

Vít Tomis řekl(a)...

Žádné nesmyslné papíry to rodičům nemohou objasnit lépe než učitel
Pokud je toho učitel schopen. Znám kolegyně a kolegy, kteří přizpůsobili hodnocení osobním sympatiím či "doporučení" vedení školy.
Klasifikační pravidla se dají vytvořit i smysluplně, i když to někdo neumí.

Jirka řekl(a)...

Viz klasifikační řády škol.

Eva Adamová řekl(a)...

"Znám kolegyně a kolegy, kteří přizpůsobili hodnocení osobním sympatiím či "doporučení" vedení školy"

Jenže v takových případech nepomůže ani milion papírů, nedělejte si iluze.

Vít Tomis řekl(a)...

Nedělám si žádné iluze, vše popisuju ze zkušeností, ne z teoretických učebnic.

Eva Adamová řekl(a)...

Chcete snad naznačit, že učitel či ředitel, který má hromadu zkušeností, bude horovat pro takové nesmysly, jako hordy papírů s popsanými pravidly hodnocení pro každý předmět zvlášť? Každý učitel, který má hordu zkušeností a který si dokázal, byť učí řadu let, zachovat špetku zdravého rozumu, Vám řekne, že o větší blbosti leta neslyšel. To fakt předčí i takové supervýmysly, jako funkce koordinátora vlastního hodnocení školy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Klasifikační systémy, které se úporně snaží co možná nejobjektivněji postihnout veškeré školní aktivity ve všech možných variántách a na všech možných úrovních kvality či nekvality, záhy zahltí ve svojí komplikovanosti samy sebe, a především však svého vše dobře myslícího tvůrce, který se poměrně dost brzo přestane v té všeobjímající komplexnosti orientovat. Asi jako když pytlici začnou psát větu, která má popsat jejich myšlenkové pochody za posletních třicet let, a na jejímž konci už dávno nevědí, o čem to vlastně začali. Takže kompost by měl zrát alespoň tři roky.
Klasifikace třídy je plně v kompetenci učitele daného předmětu. Pokud se ale nevyvíjí k všobecné spokojenosti, a nejde se prolomit přes vlastní zkompetentňování, které je v souladu se školním vzdělávacím programem, a ani přes tu klasifikaci, která je v souladu s klasifikačními pravidly v rámci platného školního řádu, je svéhlavý a oprávněné potřeby žáků v dnešní překotně měnící se době neakceptující učitel vyměněn pár týdnů před koncem klasifikačního období za učitele prospěšného. Ten každý týden nasází jedničky všem přítomným žákům, takže je pak celou skupinu k té všeobecné spokojenosti možné klasifikovat právě a jen výborně. Stačí jen trošku dobré vůle a pochopení souvislostí...

Unknown řekl(a)...

Směj se paňáco ..... Pana Buchala znám osobně a i jako ředitel je jednička.Jen díky neznalkum mají takové osobnosti problémy.....

Okomentovat