20.9.17

EDUin: Základem dobrého vzdělávacího systému je trojúhelník ředitel – učitel – kvalita

Představujeme první z vizí strategického dokumentu Vzdělávání přede-vším, který shrnuje priority rozvoje vzdělávacího systému na další čtyři roky.


EDUin, společně s dalšími 17 organizacemi, které se orientují na oblast vzdělávání, připravil strategický dokument shrnující hlavní priority vzdělávací politiky pro další sněmovní období. V současnosti probíhají jednání se zástupci politických stran ve snaze najít na těchto prioritách shodu a pokusit se je prosadit do stranických politik. První vizí, kterou dokument představuje jako klíčovou pro další rozvoj, je trojúhelník ředitel – učitel – kvalita. Je-li cílem dosáhnout zvýšení kvality vzdělávání ve veřejném školství, zvýšení platů nestačí. Je nutné s lepším ohodnocením učitelů vhodně pracovat na úrovni ředitelů – pedagogických manažerů i učitelů – reálných vzdělavatelů a vychovatelů.

Nejen učitelé by měli dostat přidáno. Jsou to zejména ředitelé, kteří ovlivňují chod a rozvoj školy. Oni by v prvé řadě měli být adekvátně odměněni za svou náročnou práci a motivováni k tomu, aby svou školu rozvíjeli s vizí, která přesahuje každodenní provozní starosti. Vyšší odměna ředitelům zároveň znamená tlak na to, aby svou pozici brali především jako pozici pedagogických manažerů, kteří vedou učitele v zájmu co nejlepšího vzdělávání a výchovy dětí.

Zvýšení platů učitelů je podmínka nutná – nikoliv dostačující – k tomu, aby bylo možné ve školách udržovat osobnostně a profesně zdatné pedagogy a předložit perspektivu těm, kdo se o své budoucí profesi rozhodují. Navýšení na 150 % současného průměrného platu v ČR v horizontu 4 let vnímá dokument jako nutné minimum, bez nějž nebude možné tento cíl naplnit. Podstatně významnější část navýšených prostředků by měl mít k dispozici ředitel (pedagogický manažer) k tomu, aby odměnil za kvalitní práci ty, kteří si to zaslouží.

K tomu, zda v rámci veřejného vzdělávacího systému skutečně dochází ke kvalitativním změnám, může dobře posloužit souhrn kritérií obsažených v dokumentu České školní inspekce Kvalitní škola. Cílem je zajistit, aby se tato kritéria a změna v přístupu inspekce směrem k podpůrnému aparátu škol dostala během následujícího volebního období z papíru do škol.

Olga Žáková, koordinátorka kampaně Vzdělávání přede-vším, řekla: „Jsme přesvědčeni, že výrazné navýšení platů ředitelů a učitelů, společně s tlakem na zvýšení kvality podle směrodatných a smysluplných kritérií, je tou nejlepší investicí, kterou je možné realizovat v horizontu volebního období. S ohledem na celkový konsensus nad potřebou zvýšit učitelské platy, jak deklarují stranické programy, by toto komplexní řešení mělo najít příznivce napříč politickým spektrem.“

7 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Dovolím si nesouhlasit. Vzdělávací systém jako takový vzniká na vyšší úrovni než jsou jednotlivé školy. Každá škola je malým segmentem, který nemá moc velkou šanci vzdělávací systém jako celek ovlivnit, protože se musí pohybovat v nastavených mantinelech. Základem dobrého vzdělávacího systému je trojúhelník kvalitní pedagogický výzkum - zodpovědní politici, vláda a MŠMT - dobří ředitelé škol.

A co z toho máme? Pedagogický výzkum v podstatě neexistuje, politici plácají nesmysly, které jsou naprosto mimo mísu, kvalitního ministra školství nepamatuji a ředitelé škol, až na zářné výjimky, udělají, co se jim nařídí, a drží hub a krok. A je otázkou, zda je za tohoto stavu vhodné do stávajícího vzdělávacího systému rýpat. Začínám mít obavy, že by se nám mohl úplně rozpadnout pod rukama. Jestli on ale ten rozpad už nezačal zavedením inkluze a postupnou likvidací speciálního školství a neschopností zrušit osmiletá gymnázia. Teď se můžeme jen dohadovat, jaký bude poločas rozpadu, a co s tím, ukáže-li se, že zavedené změny jsou nevratné.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Když není dobrý ředitel, tak je to pak spíš takový kosočtverec.

Eva Adamová řekl(a)...

Já myslíme do toho kosočtverce to doplňuje EDUIN.

krtek řekl(a)...

Tak kde je zmíněna právní subjektivita a role zřizovatele? Kde je zmíněno financování škol?
---
Příspěvek Evy Adamové jde k podstatě věci víc, než společná vize 17 organizací.

Unknown řekl(a)...

Určitý systém by mohl tvořit ředitel - učitelé - žáci.

Ta kvalita tam systémově nijak nezapadá.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Je ovšem výstižné, že do trojúhelníku dobrého vzdělávacího systému nepatří experti a jejich spolky. Děkujeme, odejděte.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Základem dobrého vzdělávacího systému je výborná škola.
Předpokladem výborné školy je špičkový ředitel.
Učitele do této kaskády netahejte. Ti mají na starost zkompetenťnování, zgramotňování a zkokurenceschopňování dětí a mládeže, aniž by kromě odborníků na vzdělání na širém světě někdo věděl, co bude nastupující generace kdy potřebovat. Státní správa a samospráva má učitelům poskytovat kompletní servis. Rodiče mají vychovávat svoje děti tak, aby byli přiměřeně vzdělavatelné.
Pokud by nynější stav měli pytlici přirovnat k nějakému obrazci, pak to vidí jako bludný kruh.

Okomentovat