17.9.17

E-kniha pro vás: Trestně právní minimum pro pedagogy při řešení rizikového chování žáků

Tento text Mgr. Antonína Křoustka a Mgr. Marie Vyhnanovské, který vydal Kraj Vysočina, by měl posloužit zejména pedagogickým pracovníkům k ulehčení jejich orientace při rozpoznávání, zjišťování, prošetřování a oznamování rizikového chování, které se může vyskytnout u žáků jejich školy. Zároveň má pomoci ochránit pedagogy před rizikem možných sankcí především za nesplnění oznamovací povinnosti. Velmi často se mezi pedagogy objevuje mylný názor, že řešení tohoto jednání je jen na jejich dobré vůli a že záleží pouze na jejich vlastním rozhodnutí. S tím pak souvisí různé teorie řešení těchto rizikových situací formou „co tě nepálí, nehas“ nebo strkáním hlavy do písku místo řádného prošetření.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

A jak je to s oznamovací povinností pedagogického pracovníka v případě podezření, že je páchán trestný čin pomluvy podle § 184 trestního zákoníku?

Jirka řekl(a)...

To se na nás nevztahuje. Od odborníků i expertů slyším, že učitelé musí být profesionály, tzn., musí si nechat dělat na hlavu.
Jen se bojím, aby nebyli profesionály i lékaři, vojáci, policisté, průvodčí, hasiči, pečovatelé a vůbec všichni, kteří pracují s lidmi. Zatím v takovém světě musí žít jenom učitelé. Všem lidem bych to nepřál ani jako pomstu za to, že nás v tom teď nechají trpět a dělají, že se jich to netýká.

Nicka Pytlik řekl(a)...

musí si nechat dělat na hlavu

Tak jen pro inspiraci si vymyslíme modelovou situaci.
Žákyně učiní před ředitelem školy veřejné prohlášení, že byla obtěžována učitelem.
V případě, že
a) je to pravda,
b) není to pravda,
má ředitel školy oznamovací povinnost?

Okomentovat