3.8.17

Ze sociálních sítí: Srovnání inkluzivního vzdělávání v USA a v ČR

Jane Bradley komentuje rozdíly mezi podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českých a amerických školách:



Celý text (ale doporučujeme si přečíst i komentáře na Facebooku):

Vzhledem k tomu, že jsem dostala otázky z nějakého českého média k tématu vzdělávání dětí s postižením v inkluzivním prostředí a otázky byly cíleny na srovnávání speciálně pedagogického školství v USA a v ČR, požádala jsem americké odborníky, aby mi pomohli a aby vyjádřili své názory.

Vznikla zajímavá diskuse, která i mne velmi obohatila. Uvědomila jsem si, že vůbec nelze srovnávat dva různé světy.


Americký pedagog nerozumí tomu, že v běžné škole třeba nejsou odborníci (ergogerapeut je v USA v každé škole, ergoterapie je 100 let starý obor a velmi důležitý ve zdravotnictví i ve školství). Americký pedagog nezná školu, ve které nepracují speciální pedagogové. Protože v každé běžné škole jsou přece i děti, které potřebují speciální péči.


Z českého média jsem dostala otázku, zda v USA existují speciální školy. Existují. Nabízejí luxusní služby a jsou velmi drahé. Školy pro lehce postižené děti však neexistují.

Protože školy v USA jsou financovány z daní z nemovitostí, každému dítěti v místě bydliště, tedy tam, kde rodiče platí daně, musí škola poskytnout vzdělání. Pokud je dítě postižené, škola dítě může buď integrovat, nebo mu zaplatit školné v soukromé speciální škole, včetně všech pomůcek a dopravy do soukromé školy a ze školy. Škola v místě bydliště, kam dítě patří, musí zaplatit třeba sto tisíc dolarů ročně soukromé speciální škole. A to je finančně náročné, takže některé školy integrují všechny děti, včetně dětí s velmi těžkým a komplexním postižením.Školy mají odborníky i zdroje, ale služby, které poskytují nejsou srovnatelné se službami, které poskytují školy speciální.

A zatímco já jsem v minulosti studovala americké soudní případy, kdy rodiče trvají na začlenění dítěte do běžné školy, úplně jsem ignorovala opačné případy. Některé školy nehodlají platit školné soukromým speciálním školám a integrují i těžce postižené děti, kterým však nemohou nabídnout luxusní péči, které by se těm dětem dostalo ve škole speciální. A rodiče musejí požádat soudy o pomoc, pokud škola v místě bydliště dítěte odmítá zaplatit dítěti optimálnější vzdělání ve škole speciální. A také jsem zjistila, že ty náročné soudní spory někdy nekončí ve prospěch rodičů.

Ta odborná diskuse byla velmi zajímavá a s každou otázkou jsem otevřela obrovské téma.

Na závěr jsem se zeptala svých kolegů (odborníků), zda si dokážou představit inkluzivní vzdělání v běžné škole, kde nejsou speciální pedagogové, ergoterapeuté, komunikační terapeuti, odborníci na poruchy chování, kde nejsou speciálně pedagogické učebny. Zda si dokážou představit, že učitel má ve třídě 25 dětí a jedno nebo více dětí s nějakými těžkostmi. A pomáhá laický asistent, nikoliv speciální pedagog. To si nikdo nedokázal vůbec představit...

4 komentáře:

jitulamik řekl(a)...

Snad si to přečte alespoň některý z našich inkluzionistů.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ono je to neuajima, maji prece tu svoji pravdu.

m vanek řekl(a)...

Konečně přínosný článek. Jak to reálně vypadá v určitém státě v USA. No a ono je to poněkud jinak, než tvrdí naši pseudoodborníci.
Nelze roubovat násilím odlišné systémy vzdělávání na neodpovídající podmínky a prostředí. Nelze tvrdit A, když se neřekne také B.
Takže jak už to tady mnohokrát padlo i ve Finsku je to jinak než to, co nám někteří tvrdí.
Pokud jakákoliv reformě nepředchází řádné zjištění reálných podmínek na školách, pak je to zbytečná a škodlivá činnost.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To si nikdo nedokázal vůbec představit...

Američani jsou po celém světě vyhlášeni svou poměrně nízkou mírou fantazie.
Už jen ty jejich 'výpravné' sci-fi filmy...
I průměrný propagační spot s výrazným znakem autenticity našeho ministerstva školství 'Pomáháme pomáhat...' o 'aktuálních výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání' hravě strčí do kapsy kteroukoli z epizod Star Wars.

Okomentovat