8.8.17

Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová obhajuje své vystoupení v ČT24




Citace: "Škola není něco, co si mohu pořídit na trhu. Chtěla bych zdůraznit, že jsem to byla já, ne předchozí ministři, kdo zrovnoprávnil soukromé školy a zajistil každý rok poctivé zvýšení rozpočtu (což v předchozích vládách a letech nebylo) a dále otevřel dotace MŠMT i soukromým školám. Proč? Protože je jedno, kdo školu zřizuje - jsou tam děti a učitelé a ti si to zaslouží! Těžko teda podezřívat ministerstvo ze změny filozofie vůči soukromému školství. Bezesporu je to součást systému, jako doplněk věřejného školství. Rodiče si vybírají ze škol veřejných i soukromých a toto právo jim nikdo nebere."

Z pořadu vybíráme:

Je dostatek míst ve státní škole legitimním argumentem pro nepovolení soukromé školy?

00:03:00 -Je to jeden z důvodů.
00:03:03 Jak jsme slyšeli v reportáži, častým argumentem je, že soukromé školy jsou doplňkem pro alternativní vzdělávání.
00:03:19 V obou případech prvky Montessori vzdělávání existují, děti do školy chodí a chodí do školy v rámci existující školy.
00:03:32 Jde hlavně o vzdělávání dětí a to není nijak dotčeno.
00:03:40 Stát musí hlídat finanční prostředky.
00:03:43 Je velká debata o tom, že obce a stát potřebují maximum peněz na zajištění kvalitního vzdělávání a ohodnocení učitelů.

-Je legitimní odmítnutí z kapacitního důvodu?

00:04:08 § 148 školského zákona odstavec 3 říká:
00:04:11 Nevyhovět žádosti lze pouze, pokud žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje.
00:04:22 -Dlouhodobý záměr předpokládá, že zároveň kapacitně síť škol je nedostatečná nebo že není zajištěna dostatečná
dostupnost.
00:04:40 Ministerstvo školství povolilo řadu soukromých škol tam, kde kapacity statisticky byly dostatečné, ale ukázalo se, že je to třeba podhorský region, tak tam není dostatečná dostupnost prostřednictvím třeba autobusů a školy byly povoleny.
00:05:07 Obec třeba řekla, že nebude školu provozovat.
00:05:16 Mladé rodiny se pak obrátily s žádostí o zřízení soukromé školy
00:05:26 Tam, když kapacita byla dostatečná, tak k tomu bylo přihlíženo.
00:05:29 Je to pravidlo, které v dlouhodobém záměru je opravdu obsaženo.

Žádné komentáře:

Okomentovat