30.8.17

Úřad pro ochranu osobních údajů k přístupovým účtům žáků

V diskuzi členů Jednoty školských informatiků se objevila informace o kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů, kdy byla za nezákonnou označeno označení účtu skládající se ze jména a příjmení žáka.

Citujeme ze zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů:

1) Jelikož za účelem vytvoření účtu koncového uživatele (žáka) v rámci služby G Suite pro vzdělávání není nezbytné používat jméno a příjmení žáka a jeho identifikaci lze provést méně invazivním zásahem do soukromí žáka, a to např. označením žáka číslem nebo jinou kombinací písmen a čísel či jiných znaků, kontrolovaný neshromáždil osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, a tím porušil ustanovení § 5 ödst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 ödst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

2) Jelikož kontrolovaný za účelem vytvoření účtu koncového uživatele (žáka) v rámci služby G Suite pro vzdělávání uvedl jméno a příjmení žáka a zpracovává tak za tímto účelem tyto osobní údaje žáka bez souhlasu jeho zákonných zástupců, porušuje tím ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.


Pokusíme se zjistit závazná stanoviska a vhodnou metodiku.

3 komentáře:

Jindřich Zdráhal řekl(a)...

Tak to je mazec!

Bohuš Havel řekl(a)...

Ony ty mailové adresy jsou někde veřejně? Proboha co to je za ptákovinu. Pak to zapomenou, nebo napíší do penálu.

Jirka řekl(a)...

Ubohé děti, jednou je upečují k smrti. Jak přežijí džungli za branami školních ústavů a ve virtuálním světě internetu, ví jen Bůh.

Okomentovat