31.8.17

Standardy ISTE 2017 pro učitele

Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje současnou potřebnou úroveň kompetencí učitelů v oblasti digitálních technologií.

1.        Badatel

Soustavně zdokonaluje svou praxi studiem zkušeností druhých a zkoumáním vyzkoušených postupů, které využívají technologie ke zlepšení výukových výsledků.
Učitel:
a)      Do svých studijních cílů zahrnuje zkoumání a aplikaci pedagogických konceptů závislých na technologiích a reflektuje jejich účinnost.
b)     V rámci svých odborných zájmů buduje a aktivně se zapojuje do lokálních i globálních profesních sítí.
c)      Drží krok s aktuálními poznatky výzkumů zabývajícími se technologiemi podporovanými výsledky výuky včetně nejnovějšího vývoje pedagogiky.

2.        Vůdce

Zkoumá možnosti vedení žáků k vlastnímu osobnímu růstu i úspěchu a snaží se zlepšovat své výukové postupy.
Učitel:
a)      V rámci školní komunity buduje, zdokonaluje a posiluje sdílenou vizi výukově přínosného využití technologií.
b)     Podporuje spravedlivý přístup k technologiím, digitálnímu obsahu a vzdělávacím příležitostem za účelem naplňování potřeb všech žáků.
c)      Sdílí své poznatky o zapojení nových digitálních nástrojů a zdrojů do výuky s kolegy.

3.        Občan

Inspiruje žáky k pozitivnímu ovlivňování a zodpovědnému přístupu k digitálnímu světu.
Učitel:
a)      Vytváří příležitosti, při nichž se žáci pozitivně a sociálně zodpovědně zapojují do online světa. Přitom vykazují empatické chování, rozvíjejí vztahy a budují komunitu.
b)     Vytváří kulturu poznávání, která podporuje zvídavost, kritické zkoumání online zdrojů a napomáhá rozvoji digitální a mediální gramotnosti.
c)      Vede žáky k bezpečnému, legálnímu a etickému využití digitálních nástrojů i k ochraně intelektuálního vlastnictví a autorských práv.
d)     Zabývá se správou osobních dat a digitální identitou, přičemž chrání soukromí žákovských dat.

4.        Spolupracovník

Věnuje čas spolupráci s kolegy i s žáky s cílem zdokonalit pracovní postupy, nacházet nová řešení, sdílet nápady i zdroje a řešit problémy.
Učitel:
a)      Cílevědomě plánuje spolupráci s kolegy za účelem vytváření autentických výukových aktivit využívajících technologie.
b)     Spolupracuje s žáky při zkoumání možností využití nových technologií, zjišťuje a odstraňuje technické problémy.
c)      Používá nástroje pro online spolupráci k podpoře autentických poznávacích zkušeností lokálním i globálním zapojením expertů, týmů či vzdálených žáků.
d)     Prostřednictvím online interaktivit a komunikace s žáky, rodiči a kolegy posiluje kulturní kompetence zúčastněných.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

V tom výčtu standardů ještě chybí
8. Pako
Nedokáže ani po letech spisování kdečeho využít možností běžně dostupného textového editoru, aby jím napsaný text nevypadal, že jej psalo nějaké pako.

Okomentovat