18.8.17

Podporu v projektu NIDV Strategické řízení a plánování ve školách a v územích dělají diletanti

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání má vytvářet podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích a má vytvořit a ověřit systém intenzivní podpory škol. Z jeho metodických výstupů jsme ale zjistili, že v sekci Často kladené otázky k šablonám vysloveně mate tazatele, tedy především ředitele a školy. Nesmyslné odpovědi na otázky pak mohou negativně ovlivnit realizaci projektů podle šablon.

Podívejme se na asi nejzávažnější chybu v sekci Často kladené otázky k šablonám - Personální podpora ZŠ:

DOTAZ: Škola zaměstnává na prvním stupni dva učitele bez odpovídající kvalifikace dle §22 odst. 7 Zákona o pedagogických pracovnících. Jeden z nich druhým rokem studuje pedagogickou fakultu – 1. stupeň, druhý podal přihlášku ke studiu, ale loni nebyl u přijímacího řízení úspěšný. Lze i tyto zaměstnance podpořit v rámci aktivit šablon pro ZŠ? Není podmínkou, aby pedagogové splňovali odbornou kvalifikaci? – zveřejněno dne 26. 7. 2017

ODPOVĚĎ: Pokud jsou uvedené osoby zaměstnány ve škole a nemají kvalifikaci na žádného pedagogického pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících, nejsou to pedagogičtí pracovníci školy, ale pouze pracovníci/zaměstnanci školy. Pedagogickým pracovníkem se člověk stává po získání odborné kvalifikace podle zákona, nikoliv tím, že ho zaměstná škola. V rámci šablon mohou být zmiňovaní pracovníci podpořeni v těch šablonách, které nejsou zaměřeny pouze na pedagogické pracovníky – např. jako vedoucí doučování, jako druhý vedoucí klubu, pokud jsou spojeny dvě skupiny a první je pedagogickým pracovníkem (viz rámeček s příklady v aktivitě), ICT technik, odborník ve výuce, koordinátor, apod.

Správnou odpověď dává § 2 Zákona o pedagogických pracovnících:

§ 2
Pedagogický pracovník

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává

a) učitel,
b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
c) vychovatel,
d) speciální pedagog,
e) psycholog,
f) pedagog volného času,
g) asistent pedagoga,
h) trenér,
i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně20),
j) vedoucí pedagogický pracovník.Žádné komentáře:

Okomentovat