24.8.17

Nová škola: MŠMT obnoví rozvojový program financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním i na rok 2017/2018!!

Začátkem letních prázdnin jsme vás informovali, že ministerstvo školství k 31. srpnu 2017 skončí s rozvojovým programem financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a že řada těchto asistentů bude patrně muset svá místa ve školách opustit. Nyní dovolte, abychom vás s radostí informovali, že ministerstvo revidovalo toto své rozhodnutí a rozvojový program bude i na příští školní rok vyhlášen.

Z článku na AsistentPedagoga.cz vybíráme:

O některých našich spolupracujících škol víme, že už toto pondělí (21. 8.) obdržely od pana náměstka Pícla z MŠMT dopis, ve kterém je informuje o připravovaném vyhlášení rozvojového programu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017.

Rozvojový program by měl být na webových stránkách MŠMT vyhlášen do 31.8.2017, termín pro zasílání žádostí by měl být do 15.9.2017, žádat budou moci pouze ty školy, které tento typ asistentů zaměstnávaly už v období leden-srpen 2017.

S definitivním ukončením rozvojového programu financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním pak ministerstvo počítá ke konci nadcházejícího školního roku (tedy k 31. 8. 2018), školy tak budou mít ještě jeden rok na to, aby iniciovaly přechod financování těchto asistentů pedagoga do systému podpůrných opatření (tedy aby se pokusily zajistit potřebná doporučení od školských poradenských zařízení).

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nyní dovolte, abychom vás s radostí informovali...

že se asistentům pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním prodlužuje perspektiva jejich profesního rozvoje o další jeden rok.

Okomentovat