4.8.17

NIDV: Začátek školního roku bude plný významných akcí

První pololetí nového školního roku bude ve jménu významných akcí. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje celou řadu konferencí, které pořádá ve spolupráci se svými dlouholetými partnery z Ministerstva školství, z vysokých škol a z NÚV. Všechno odstartuje v půlce září a potrvá nepřetržitě až do prosince, přičemž říjen bude obzvláště nabitý.

14. 9. / Konference KORONA
První tematicky zaměřená konference věnovaná problematice intelektového nadání. V letošním roce se organizátoři rozhodli obrátit cílenou pozornost k tématu identifikace, rozpoznávání rozumově nadaných dětí. Toto téma je velmi důležité a zásadní; správné rozpoznání potenciálu a schopností je totiž prvním podstatným krokem při práci s každým nadaným žákem.

19. 9. / Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadané
NIDV ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) připravují setkání za účelem propojování formálního a neformálního vzdělávání při podpoře rozvoje nadání.

22. - 27. 9. / European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) 2017
Mezinárodní soutěž vědeckých středoškolských prací konající se v Estonsku. Za ČR se účastní tři vítězové 38. ročníku celostátní přehlídky SOČ.

5. 10. / Konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince
Na akci se setkáte se zkušenostmi a příklady dobré praxe institucí a pedagogů zabývajících se podporou dětí/žáků – cizinců.

6. 10. a 13. 10. / Primární prevence rizikového chování
Fungování systému primární prevence v ČR, předávání zkušeností a příklady dobré praxe. Oblast primární prevence je jednou z prioritních činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Každý, kdo se primární prevenci věnuje, usiluje o to, aby veškeré konkrétní aktivity byly realizovány s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování.

5. a 6. 10. / Šestá mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách
NIDV ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty pořádá v pořadí už 6. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti ve školách.

18. 10. / Konference s názvem Tenkrát v roce 1968
Představení událostí roku 1968 v širším kontextu československých, evropských i světových dějin.

14. 11. / Konference pojmenovaná Kulatý stůl – podpora ZUŠ
Koncepce NIDV v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ, příklady dobré praxe a nastavování priorit pro další období.

20 - 21. 11. / Digitální technologie ve výuce
Již 6. konference s mezinárodní účastí. Celostátní konference, která si klade za cíl pomoci vyučujícím základních a středních škol v začleňování digitálních technologií do výuky.

13. 12. / Setkání ministra školství s účastníky mezinárodních olympiád a dalších soutěží
Setkání ministra školství s 90 studenty a jejich pedagogickým doprovodem. Během roku 2017 se zúčastnili 16 mezinárodních olympiád a soutěží v zahraničí.

Zdroj: NIDV.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat