14.8.17

MŠMT: Vypořádání připomínek k materiálu s názvem Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. července 2017, s termínem dodání stanovisek do 21. července 2017. Vyhodnocení tohoto řízení spočívající ve vypořádání připomínek je uvedeno v přiložené tabulce.
Další podklady k tématu

Verze dokumentu s možností přidání komentářů

1 komentář:

Petr Pan řekl(a)...

Tak to je počteníčko:
Předkladatel tuto situaci řeší ve prospěch těch, již mají hlas a moc a setrvale si stěžují na neutěšenou situaci po 1. září 2016. Proto bude dítě ve výsledku čekat déle na doporučení z poradenského zařízení, kraje budou moci udržet některé speciální školy (zejména praktické) a doplňovat je dětmi s jiným druhem znevýhodnění, než pro které byly školy původně zřízeny. O zajištění kvality speciálně pedagogické péče ve školách, ve kterých se budou věnovat najednou osobám s poruchami učení, autistického spektra, smyslovým a mentálním postižením, předkladatel mlčí.
Šabatová, ministr pro lidská práva, MPSV to je jasné odkud fouká, ale kdo se infiltroval k Pelikánovi?

Okomentovat