21.8.17

MŠMT: Kvalifikace speciálního pedagoga

Kvalifikaci speciálního pedagoga lze získat vzděláním v magisterském studijním programu Speciální pedagogika. Zákonem č. 198/2012 Sb. (novela zákona č. 563/2004 Sb.) bylo absolventům magisterských oborů zaměřených na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů nebo oboru pedagogika umožněno získat kvalifikaci speciálního pedagoga doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace.

Toto studium musí být akreditováno v systému DVPP, tzn. podle pravidel stanovených ve vyhlášce č. 317/2005 Sb., o DVPP. Kvalifikaci speciálního pedagoga lze tedy podle § 6a odst. 1 písm. a) a odst. 3 vyhlášky získat vzděláním v akreditovaném programu v rozsahu 350 hodin. Programy uskutečňují (mají akreditované) UK, UPOL a MUNI, zahájeny byly konce roku 2014, první absolventi mohli program ukončit nejdříve v roce 2016.

Zákon č. 563/204 Sb., o pedagogických pracovnících, nerozlišuje kvalifikaci „školního“ speciálního pedagoga a speciálního pedagoga, který působí např. v PPP. Nicméně často jsou zaměňovány termíny speciální pedagog a učitel ve škole nebo ve třídě zřízené pro děti nebo žáky se SVP.

Kvalifikace speciálních pedagogů jako pedagogických pracovníků byla poprvé stanovena zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (účinnost zákona nastala k 1. 1. 2005). Samozřejmě již před rokem 2005, zejména v PPP, speciální pedagogové působili, měli postavení odborných pracovníků a kvalifikaci neměli stanovenou závazným právním předpisem. Těm pedagogickým pracovníkům, kteří na místě speciálních pedagogů působili před účinností zákona a absolvovali šestisemestrové studium speciální pedagogiky se kvalifikace speciálních pedagogů, uznala. Těm, kdo na místo speciálních pedagogů byli přijati po 1. lednu 2005, tzn. za podmínek stanovených zákonem, již nikoliv. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 mohl ředitel školy nebo školského zařízení „nekvalifikované„ pedagogické pracovníky zaměstnávat pouze v případě, že předepsané studium zahájili do konce roku 2014, většina ze stávajících „nekvalifikovaných“ speciálních pedagogů doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace zahájila. V těchto prvních kurzech skutečně byli v převážné většině stávající speciální pedagogové. Na obsahu studia a na tom, že ho budou poskytovat pouze 3 vysoké školy, se dohodli v květnu 2014 zástupci kateder speciální pedagogiky všech veřejných VŠ.

Předměty speciálněpedagogické péče může podle vyhl. č. 27/2016 Sb. poskytovat (vyučovat) pouze speciální pedagog, nikoliv učitel žáků se SVP. Jestliže ve škole speciální pedagog nepůsobí, měl by předmět speciálně pedagogické péče zajistit speciální pedagog např. z PPP.

Zdroj: MŠMT (Mgr. Marie Fridrichová, oddělení péče o pedagogické pracovníky)

1 komentář:

Motýlí šepot řekl(a)...

Dobrý den, mám vystudovanou Speciální pedagogiku pro učitele, mám nabídku práce jako Školní speciální pedagog v běžné mateřské škole, znamená to teda, že nemám dostatečné vzdělání? Mockrát děkuji za odpověď.

Okomentovat