31.8.17

Ministerstvo školství přistoupilo k autorským právům v souladu s moderními trendy

Pro roky 2007 – 2013 rozdělilo MŠMT mezi příjemce dotací a grantů přes padesát miliard korun. Část těchto prostředků byla vynaložena na tvorbu různých vzdělávacích materiálů, jako jsou metodiky, učebnice, brožury apod. Ty byly zveřejňovány pod licencí, která již neodpovídala současnému trendu, kdy se materiály šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či sdílených souborů. Nově vzniklé vzdělávací podklady budou zveřejňovány pod veřejnou licencí Creative Commons, čímž se v oblasti autorských práv zařadilo české ministerstvo školství mezi podobně smýšlející úřady evropských zemí.


Každý učitel potřebuje podklady, které vyhledá na internetu, přizpůsobit potřebám své třídy. Pokud by chtěl postupovat podle práva, měl by si zjistit, kdo je autorem díla, a je-li dílo volné k dalšímu využití. “Všechny vzdělávací výstupy podpořené z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro roky 2014–2020 v prioritních osách 2 a 3 budou zveřejněny pod licencí Creative Commons. Tato licence zásadně zjednoduší zjišťování, jak lze s dílem dále zacházet,” říká náměstek MŠMT Jaroslav Fidrmuc a dodává, že “varianta licence Creative Commons, pod kterou budou díla zveřejněna, umožní široké užití, včetně komerčního. To znamená, že firmy budou moci kvalitní materiály vylepšovat, dále je digitalizovat a tím je rozšiřovat.”

Podle nových podmínek budou výstupy podpořené z veřejných peněz publikovány pod veřejnou licencí Creative Commons BY a BY-SA. Ministerstvo školství tak zvolilo nejotevřenější a nejjednodušší licenční varianty.. “Výběr této varianty otevřené licence je i v evropském kontextu vnímán jako velmi progresivní. Zcela odpovídá současným potřebám i šíření vzdělávacích materiálů v digitálním prostředí. Za to patří ministerstvu uznání,” uvedla Tamara Kováčová z EDUin, kde koordinuje projekt Otevřené vzdělávání.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tato licence zásadně zjednoduší zjišťování, jak lze s dílem dále zacházet

Jo takhle! Pytlici tedy setrvávají po přečtení této informace už hodnou chvíli v úžasu. Znamená to snad, že to bývalo jinak?

Okomentovat