18.8.17

Jiří Holeček: Dopis místopředsedům vlády a ministrovi financí ohledně dotací MŠMT na podporu sportu

 

Vážený pane I. místopředsedo vlády,
Vážený pane místopředsedo vlády,
Vážený pane ministře financí,

před třemi týdny jsem na webu MŠMT zjistil, že pan ministr Štech rozhodl v dotačním programu č.V o zvýšení limitu osobních a mzdových nákladů sportovních funkcionářů (zaměstnanců sportovních svazů) pro rok 2017 oproti loňskému roku o 421 mil. Kč, což je nárůst o neskutečných 76 %!

Obratem jsem jej vyzval dopisem (dne 19. července předán do podatelny MŠMT – kopie v příloze) k zastavení takovéto nehoráznosti, bohužel doteď bez reakce z jeho strany.

Vážení pánové, takovéto jednání za situace, kdy kontroly MF na Volejbalovém svazu a Policie ČR na Fotbalové asociaci, kde se mimo jiné zjistilo porušování rozpočtové kázně jakož i podezření na hospodářskou trestnou činnost (o krádežích a zmizení části účetnictví nemluvě), navádí k domněnce, že ministr nejedná s péčí řádného hospodáře.

Mimo to si dovolím připomenout, že ve vládním programu jsem nenašel jako nejvyšší prioritu růst mzdových nákladů sportovních „Bafuňářů“ meziročně o 76 % a rovněž platné znění zákona o sportu v definici státní priority financování sportu není o takovéto prioritě ani zmínka – za prioritu je jednoznačně stanovena podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a sportovních reprezentantů (ti jsou podporováni programem č.VIII. stále nedostatečně ze strany MŠMT).

Ptám se Vás tedy, přidá vláda také na mzdách a osobních nákladech zdravotním sestrám, lékařům, učitelům meziročně o 76% jako sportovním funkcionářům?

S hlubokou úctou

Bc. Jiří Holeček

Předseda podvýboru pro mládež a sport PSP ČR

Žádné komentáře:

Okomentovat