16.8.17

Jedno z nejrozsáhlejších děl o češtině je zdarma online

Téměř dvě stovky českých a zahraničních lingvistů se pět let podílely na přípravě Nového encyklopedického slovníku češtiny. Výsledkem je bezmála 1600 hesel vysvětlujících přes 7000 lingvistických pojmů – od fonetiky a lexikologie přes dialektologii a etymologii až po moderní mezioborové disciplíny, jako je počítačová lingvistika nebo sociolingvistika.

Kolektivní dílo jazykovědců, které vzniklo na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU, je volně dostupné online na adrese www.czechency.org. Rozsáhlý slovník nenabízí jenom texty, obrázky a grafy, ale také audionahrávky českých nářečí nebo videa vysvětlující znakovanou češtinu.

Elektronická verze slovníku, vytvořená týmem vedeným Alešem Horákem z Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU, umožňuje uživatelům snadno přecházet mezi jednotlivými hesly, vyhledávat neznámé termíny nebo si přehledně zobrazovat všechna hesla patřící do jednotlivých disciplín.

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR však není určený jenom jazykovědcům. „Slovník má sloužit především lingvistům a vysokoškolákům, ale také středoškolským učitelům i dalším odborníkům, kteří s lingvistikou přicházejí do kontaktu – například informatikům, novinářům nebo právníkům. I proto má většina hesel dvě části: základní a rozšiřující,“ vysvětluje vedoucí projektu Petr Karlík z Filozofické fakulty MU.

Vědecká práce na slovníku a příprava elektronické verze skončila na konci roku 2015, další etapou pak byla příprava tištěné publikace, která vyšla letos v Nakladatelství Lidové noviny.

Už dříve byla veřejnosti online zpřístupněna Internetová jazyková příručka, která je po softwarové stránce dílem Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU. Internetová jazyková příručka obsahuje vedle rozsáhlého výkladu pravidel českého pravopisu také přes 100 tisíc slovníkových hesel a je propojená se Slovníkem spisovné češtiny a Slovníkem spisovaného jazyka českého.

Žádné komentáře:

Okomentovat